Autofactura – ce reprezintă și cum se emite?

Autofactura – ce reprezintă și cum se emite?

 

Ce este autofactura?

 

Autofactura este un document pe care îl fabrici tu, pentru a înlocui alte documente pe care nu le ai și fără de care nu se pot face înregistrări contabile referitoare la TVA, pentru că TVA-ul se deduce sau se colectează doar în baza unui document fiscal. În lipsa lui (din varii motive) facem o „dublură” să țină loc celui lipsa sau îl fabricăm noi cu totul, pentru că documentul nu are cum să existe.

 

Articolul 320 din Codul Fiscal pe 2017 stabilește următoarele:

 

(1) Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei în condițiile prevăzute la art. 307 alin. (2)-(4) și (6) și ale art. 308, trebuie să autofactureze operațiunile respective până cel mai târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator.
(2) Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei în condițiile prevăzute la art. 307 alin. (2)-(4) și (6), trebuie să autofactureze suma avansurilor plătite în legătură cu operațiunile respective cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a plătit avansurile, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator, cu excepția situației în care faptul generator de taxă a intervenit în aceeași lună, caz în care sunt aplicabile prevederile alin. (1).

(3) În situațiile în care se ajustează baza impozabilă conform art. 287 lit. a)-c) și e), dacă furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corecție prevăzută la art. 330 alin. (2), beneficiarul, persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei în condițiile prevăzute la art. 307 alin. (2)-(4) şi (6), trebuie să emită o autofactură în vederea ajustării bazei de impozitare şi a taxei deductibile, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care au intervenit evenimentele prevăzute la art. 287 lit. a)-c) şi e).(4) La primirea facturii privind operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2), persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă va înscrie pe factură o referire la autofacturare, iar pe autofactură, o referire la factură.

 

Așadar, autofactura este document justificativ pentru livrările de bunuri sau prestări de servicii către sine, creată de beneficiar în numele furnizorului, dacă factura nu a fost emisă până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei. Se vor întocmi autofacturi și pentru suma avansurilor plătite, excepție făcând situația în care faptul generator de taxă a intervenit în aceeași lună, situație în care se va emite o autofactură cu suma totală. Menționăm că dacă persoana impozabilă este înregistrată în scopuri de TVA, aceasta are obligația de a emite autofactură în condițiile descrise mai sus.

 

Cum se emite autofactura?

Autofactura se emite într-un singur exemplar, nu are o formă fixă, dar trebuie să conțină datele obligatorii unei facturi. Ea nu primește număr în continuarea secvențialității celorlalte facturi fiscale. Singurul scop al autofacturii este acela de a fi un document justificativ pentru înregistrările referitoare la TVA, însă fără a produce alte efecte. De exemplu, nu ține loc de factură de intrare pentru marfă, document justificativ al unei cheltuieli etc…

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura