Dispozitie de plata, dispozitie de incasare

 

Definitie : dispozitie de plata / incasare

 

 • Dispozitia de plata-incasare catre casierie – serveste ca:
  • dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii in numerar a unor sume, potrivit dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum si a diferentei de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;
  • dispozitie pentru casierie, in vederea incasarii in numerar a unor sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispozitiilor legale;
  • document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate, in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ.
 • Dispozitia de plata-incasare se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil:
  • in cazul utilizarii ca dispozitie de plata, cand nu exista alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);
  • in cazul utilizarii ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;
  • in cazul utilizarii ca dispozitie de incasare, cand nu exista alte documente prin care se dispune incasarea (avize de plata, somatii de plata etc.).
 • Se semneaza de intocmire la compartimentul financiar-contabil.
 • Dupa efectuarea platii sau incasarii ,casierul va completa rubricile de pe verso.
 • Dispozitiile de plata / incasare circula:
  • la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza in cazurile prevazute de lege;
  • la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective;
  • la casierie, pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata, dupa caz, si se semneaza de casier; in cazul platilor se semneaza si de persoana care a primit suma;
  • la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate.
 • Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, anexa la registru de casa.

Continutul minimal obligatoriu de informatii al dispozitiei de plata/incasare este urmatorul:

 • denumirea unitatii;
 • denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului de dispozitie de plata / incasare;
 • numele si prenumele, precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma;
 • suma incasata/restituita (in cifre si in litere); scopul incasarii/platii;
 • semnaturi: conducatorul unitatii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;
 • date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primita, data si semnatura;
 • casier; suma platita/incasata; data si semnatura.

Dupa efectuarea platii sau incasarii, casierul va completa rubricile de pe verso.

 

Model de dispozitie de plata realizat cu programul de facturare Facturis

 

 • Model de dispozitie de plata printat pe A4 :
  dispozitie de plata A4
 • Model de dispozitie de plata printat pe A5 :
  dispozitie de plata A5

 


Alte informatii despre dispozitia de plata / incasare :

 

 

 

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura