NIR : Nota de intrare si receptie


Definitie Nota de intrare receptie marfa si constatare diferente


 • Nota de Intrare si Receptie, se intocmeste la sosirea marfurilor de la furnizor si la intrarea acestora in gestiunea unitatii;
 • Se completeaza in baza facturilor sau a avizului de insotire a marfii.
 • Orice factura fiscala trebuie insotita de NIR. Datele care trebuiesc completate difera de la un depozit en-gros sau magazin cu desfacere cu amanuntul. La depozit en-gros se completeaza- nr. crt., denumirea sortimentului, u. m.(unitate masura), cantitatea, pret pe bucata fara tva, valoarea, TVA, valoare totala. La magazine cu desfacere cu amanuntul in plus fata de depozit se va completa si pret achizitie, adaos, pret de vanzare care trebuie sa corespunda cu pretul din vitrina/raft.

Definitie pentru Nota de Intrare si Receptie de pe RUBINIAN

 • Document care se intocmeste de catre comisia de receptie si de catre gestionar cu ocazia receptionarii marfurilor sosite la depozit. Documentul cuprinde date privind actele insotitoare, denumirea materialelor, a ambalajelor si a materialelor refolosibile din dezambalare, codul, cantitatile si valoarea marfurilor selectionate, procentul si valoarea rabatului comercial.
 • Nir-ul serveste ca:
  • – document pentru receptia bunurilor aprovizionate;
  • – document justificativ pentru incarcare in gestiune;
  • – act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie;
  • – document justificativ de inregistrare in contabilitate.
 • Se foloseste ca document distinct de receptie in cazul:
  • a) bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite;
  • b) bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;
  • c) bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
  • d) bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;
  • e) bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;
  • f) marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul sau en gros (cod 14-3-1/aA).
 • In cazurile mentionate mai sus, precum si pentru materialele nestocate a caror valoare se inregistreaza direct pe cheltuieli, receptia si incarcarea in gestiune se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii etc.).
 • Nota de intrare receptie si constatare de diferente se intocmeste in doua exemplare, potrivit prevederilor legale, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita.
 • In cazul cand bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii.
 • Datele de pe verso nir-ului nu se completeaza decat atunci cand se constata diferente la receptie.
 • Aceasta nota de intrare receptie circula:
  • – la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate (toate exemplarele);
  • – la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind lichidarea diferentelor constatate (toate exemplarele), precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de livrare (factura sau avizul de insotire a marfii);
  • – la unitatea furnizoare (exemplarul 2) si la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.
 • Nir-ul se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Date minimale ce trebuie completate pe NIR :

Continutul minimal obligatoriu de informatii al nir-ului este urmatorul:
 • a) pentru formularul cod 14-3-1A
  • – denumirea unitatii;
  • – denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  • – numarul facturii/avizului de insotire al marfii;
  • – numarul curent; denumirea bunurilor receptionate; U/M; cantitatea conform documentelor insotitoare; cantitatea receptionata, pretul unitar si valoarea;
  • – numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei de receptie; data primirii in gestiune si semnatura gestionarului;
 • b) pentru formularul cod 14-3-1/aA, pe langa informatiile de la lit. a) (mai putin pretul unitar si valoarea), sunt obligatorii si informatiile urmatoare : – pretul de achizitie al cantitatii receptionate; adaosul comercial unitar si total; pretul de achizitie unitar plus adaosul comercial; valoarea la pret de vanzare, inclusiv tva.

Modele de NIR printate cu Facturis


Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura