• Definitie : factura

  • Definitie pentru factura de pe WIKIPEDIA

   Factura este un document contabil emis de o companie (furnizorul), catre o alta companie sau persoana (clientul), document ce contine lista cu produsele vandute sau serviciile prestate clientului de catre furnizor. O factura mai contine datele de identificare fiscala a clientului (emitentul), datele furnizorului (persoana fizica sau juridica), cota de TVA, precum si pretul, cantitatea si valoarea fiecarui produs vandut. Facturi dupa 01 ianuarie 2007 Începand cu data integrarii Romaniei în UE (01-01-2007), a fost modificat art. 155 din Codul fiscal. Facturile si chitantele emise de catre firmele romanesti nu mai sunt documente cu regim special emise de Imprimeria Nationala sau tipografii autorizate, pot fi acum emise de fiecare firma în parte, atat timp cat contin informatiile obligatorii reglementate prin art. 155 din Codul Fiscal. Iar semnatura si stampila, sunt acum optionale.

  • Definitie pentru factura din DEX

   • 1) Act contabil sau comercial care indica cantitatea, calitatea si pretul marfurilor sau a serviciilor executate.
   • 2) Nota de plata.
   • 3) Nota amanuntita (în ceea ce priveste calitatea, pretul etc.) asupra marfurilor cumparate sau expediate.
   • 4) Formular tiparit pe care se întocmeste un astfel de act sau o astfel de nota de plata.
   • 5) Act justificativ în care se consemneaza cantitatea, calitatea, pretul etc. marfurilor cumparate sau expediate.
  • Definitie pentru factura din Dictionar Juridic

   Factura : (dr. civ.) – Document doveditor asupra marfii livrate sau serviciului prestat, avand mentionate pretul si alte specificatii necesare de identificare in vederea platii.

  • Definitie pentru factura din Dictionar Economic si Financiar

   Factura :
   • Document care certifica o vanzare/cumparare de marfuri sau prestarea unui serviciu.
   • Act justificativ intocmit de catre compartimentul comercial al agentului economic in care se consemneaza cu exactitate cantitatea, calitatea si felul marfurilor, pretul unitar, valoarea totala etc., si care sta la baza operatiunilor de vanzare – cumparare sau serveste ca document de informare fiscala, vamala etc.
   • Document emis de vanzator cumparatorului, prin care se face dovada proprietatii bunului cumparat si a pretului platit.
   • Factura se emite pe formulare tip, inregistrate la organele financiare.
   • In situatia cumparaturilor de mica valoare, regula generala este ca nu se emite factura, ci numai un bon.
  • Definitie pentru factura de pe RUBINIAN

   Factura : Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica. Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, din 1 ianuarie 2007 regimul facturilor fiscale s-a schimbat, fiind valabile reglementarea stabilita de art.155 Cod Fiscal referitoare la facturi.

 • Ce date trebuie sa contina o factura ?

  O factura trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu informatiile prevazute la art.155 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare : Alin. (8) din articolul 155 : – (8) Factura fiscala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii:
  • a)seria si numarul facturii;
  • b)data emiterii facturii;
  • c)numele, adresa si codul de inregistrare fiscala al persoanei care emite factura;
  • d)numele, adresa si codul de inregistrare fiscala, dupa caz, al beneficiarului de bunuri sau servicii;
  • e)denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;
  • f)valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;
  • g)cota de taxa pe valoarea adaugata sau mentiunea scutit cu drept de deducere, scutit fara drept de deducere, neimpozabil sau neinclus in baza de impozitare, dupa caz;
  • h)valoarea taxei pe valoarea adaugata, pentru operatiunile taxabile.
 • Explicatii factura :

  • Toate persoanele impozabile (fizice/juridice) care folosesc facturi trebuie anual sa stabileasca si sa aloce seriile si numerele pentru facturi. Adica la inceputul fiecarui an fiscal trebuie sa mentioneze numarul de la care incepe sa emita prima factura.
  • De asemenea conducerea firmei trebuie sa desemneze o persoana care se va ocupa de gestionarea si alocarea numerelor aferente facturilor emise de persoana impozabila.
 

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura