TVA : Taxa pe valoare adaugataDefinitie pentru TVA de pe WIKIPEDIA


 • Taxa pe valoarea adăugată (prescurtat TVA, VAT în engleză) este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv.
 • TVA este un impozit încasat în cascadă de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. După exercitarea dreptului de deducere, agenții economici impozabili care au participat la ciclul economic virează soldul TVA la bugetul de stat.
În Romania sunt în vigoare 3 cote de TVA:
 • cota standard: 24%
 • cote reduse: 9% și 5%
De-a lungul timpului, acest impozit a îmbrăcat 3 forme:
 • taxă cumulată,
 • taxă unică,
 • taxă unică cu plată fracționată.
În Romania, s-au aplicat: taxa unică – înainte de 1989, taxa cumulată – în perioada 1989-1993 (impozit pe circulația mărfurilor), taxa pe valoarea adaugata – după 1993. Aceste elemente sunt stipulate în legislația în vigoare pentru o mai bună înțelegere și aplicare. Elementele specifice taxei pe valoarea adăugată sunt:
 • a) denumirea impozitului apare ca taxă pe valoarea adăugată și sugerează foarte clar și asupra cui se aplică: asupra valorii adăugate create de firme.
 • b) persoanele impozabile sunt acele persoane care desfășoară, de o manieră independetă și indiferent de loc, activități economice oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități. Pentru a deveni persoane plătitoare de TVA trebuie ca persoanele impozabile să se înregistreze în scop de TVA la autoritățile fiscale în mod obligatoriu sau opțional. Persoanele care nu trebuie să se înregistreze în scop de tva sunt microîntreprinderile și persoanele neimpozabile. Excepție sunt achizițiile intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care și persoanele neimpozabile trebuie să plătească tva, fără a avea obigația să se înregistreze în scop de tva.
 • c) materia impozabilă este baza de calcul a taxei pe valoare adăugată și o reprezintă: – prețul de vânzare al bunurilor și tariful serviciilor prestate atunci când taxa se stabilește de furnizor; – prețul de cumpărare al bunurilor atunci când se aplică taxarea inversă când taxa se stabilește de cumpărător; – prețul de cumpărare al bunurilor sau cheltuielile aferente serviciilor prestate când au loc livrări sau prestări către sine; – valoarea în vamă al bunurilor atunci când se aplică taxarea inversă, potrivit căreia taxa este stabilită de organele vamale; – marja profitului adică diferența dintre prețul de vânzare al bunurilor și costul de achiziție al acestora atunci când se aplică regimul special de calcul al taxei.

Definitie pentru taxa din DEX

TÁXĂ, taxe, s. f.
 • 1. Sumă de bani care se percepe la anumite mărfuri sub formă de impozit. – Taxă pe valoarea adăugată = impozit general care se aplică pe fiecare stadiu al circuitului de producție al produsului final.
 • 2. Plată efectuată în favoarea bugetului de stat de către diferite persoane fizice sau juridice în cazul când acestea se bucură de anumite servicii sau drepturi. – Sumă de bani care se plătește unei instituții în schimbul unor servicii prestate sau al anumitor drepturi.


Definitie pentru TVA din Dictionar Rubinian

TVA – Impozit indirect stabilit si perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al productiei si al distributiei bunurilor economice, oricare ar fi provenienta lor, din productie indigena sau din import. Prin stabilirea valorii adaugate se evita inregistrarile repetate ale consumurilor externe. Fiind un impozit de consum, cel care suporta aceasta sarcina fiscala este consumatorul final, intreprinderea avand rolul de a colecta si varsa la bugetul statului taxa pe valoarea adaugata. TVA are un caracter universal, deoarece se aplica asupra tuturor bunurilor rezultate atat din activitatea curenta de exploatare, cat si din activitatea financiara de fructificare a capitalurilor disponibile. TVA reprezinta un impozit neutru si unic, deoarece se aplica asupra tuturor activitatilor economice, iar nivelul ei este independent de intinderea circuitului economic. Plata TVA este fractionata, deoarece ea se calculeaza pentru fiecare stadiu care intervine in producerea si comercializarea bunului economic. Operatiunile cuprinse in sfera de aplicare a TVA se impart, din punct de vedere al regulilor de impozitare, astfel:
 • a) operatiuni impozabile obligatoriu, la care se aplica cota legala de TVA asupra sumelor obtinute din vanzari de bunuri si prestari de servicii, la fiecare stadiu al ciclului economic, pana la consumatorul final inclusiv. Din taxa facturata corespunzator sumelor reprezentand contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate se scade taxa aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor impozabile;
 • b) operatiuni la care se aplica cota zero: in acest caz furnizorii sau prestatorii de servicii au dreptul de deducere a TVA aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor impozabile;
 • c) operatiuni scutite de plata TVA: sunt operatii prevazute in mod expres de lege pentru care furnizorii sau prestatorii de servicii nu au dreptul la deducerea taxei aferenta intrarilor destinate realizarii produselor sau serviciilor scutite de taxa;
 • d) operatiuni impozabile prin optiune: agentii economici, precum si unitatile economice din cadrul altor persoane juridice care efectueaza operatiuni exonerate de TVA pot opta pentru plata acestei taxe, pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia.
O serie de operatii nu intra in sfera de aplicare a TVA. Este vorba despre livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuata de:
 • asociatiile fara scop lucrativ, pentru activitatile avand caracter social-filantropic;
 • organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica;
 • organizatiile sindicale, pentru activitati legate direct de apararea colectiva a intereselor materiale si morale ale membrilor lor;
 • institutiile publice, pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, de aparare, ordine publica, siguranta statului, culturale si sportive.
Pentru operatiunile efectuate in mod sistematic, direct sau prin unitati subordonate, in scopul obtinerii de profit, persoanele juridice enuntate anterior sunt supuse TVA. Faptul generator si exigibiliattea TVA iau nastere, de regula, in momentul efectuarii livrarii bunurilor mobile, transferului proprietatii bunurilor imobiliare sau prestarii serviciilor. Marimea absoluta a TVA depinde de baza de calcul si de cotele de impozitare. Elementele care compun baza de calcul (de impozitare) sunt diferite, in functie de situatia data, cum ar fi:
 • preturile si tarifele negociate, inclusiv accizele stabilite de lege;
 • preturile de piata;
 • costurile bunurilor executate de agentii economici pentru folosinta proprie ori predate altor persoane etc.

Postari asemanatoare

1 Comment

[…] gestiunea se tine la pret de vânzare. Atunci când au loc modificari legislative (modificari ale cotei de TVA, taxe noi ce trebuie incluse în pretul final etc.), ori modificari impuse de politica de pret a […]

Comments are closed.

program de facturare integrat cu e-Factura