Tag Archives: TVA

23 May 2017

Totul despre TVA: Ce este si cum se calculeaza TVA-ul!

Ce este TVA-ul și cum a apărut?

Acronimul TVA vine de la Taxa pe Valoare Adăugată și este, de fapt, un impozit pe consum, suportat de către consumatorul final al unui bun sau serviciu. Această taxă are caracter general, este datorată statului, percepută prin cote de impozitare și diferă de la o țară la alta.

TVA-ul a fost introdus pentru prima oară pe 10 aprilie 1954, în Franța și era destinat marilor companii. Abia începând cu data de 6 ianuarie 1966, la propunerea ministrului de finanțe, Valery Giscard d’Estaing, Taxa pe Valoare Adăugată a început să se aplice și în comerțul cu amănuntul. Comunitatea Economică Europeană a introdus TVA-ul abia în anul 1970, cu scopul de a înlocui taxele de producție și consum. În România, TVA-ul a fost reglementat prin Ordonanța numărul 3/1992, aprobat prin legea numărul 130/1992 și pus în aplicare începând cu data de 1 iulie 1993, în timpul guvernului Văcăroiu, pentru a înlocui impozitul pe circulația mărfurilor. Valoarea cotei TVA-ului în 1992 a fost stabilită la 18%.

Principiile TVA-ului

 1. Universalitate, ca sferă de aplicare

TVA-ul se aplică tuturor operațiunilor efectuate de către persoane fizice sau juridice, care implică plăți, cu excepția situațiilor enunțate de lege.

 1. Unicitate

Taxa percepută este egală cu taxa rezultată prin aplicarea cotei de impozitare asupra întregii valori finale.

 1. Transparență

Taxa pe Valoare Adăugată datorată statului de către o firmă este aferentă valorii adăugate bunului vândut.

 1. Teritorialitate

TVA-ul ține de origine (dacă sunt bunuri locale sau nu) și destinație consumul are loc pe teritoriul țării sau nu).

 1. Fracționalitate

TVA-ul se încasează în fiecare stadiu parcurs de un produs până ajunge la consumatorul final. Astfel statul are resursele necesare desfășurării activității treptat, fără să aștepte vânzarea finală.

 1. Deductibilitate

Taxa pe Valoare Adăugată datorată statului este egală cu diferența dintre taxa colectată și cea achitată prin cumpărături.

TVA-ul în România

În anul 2015, cota TVA-ului în România pentru majoritatea bunurilor și serviciilor era de 24%, una dintre cele mai mari din lume. Situația s-a ameliorat începând cu 1 ianuarie 2016, când cota general a scăzut la 20% și cu 1 ianuarie 2017, când Taxa pe Valoare Adăugată a scăzut la 19%.

În România (2017) sunt în vigoare 3 cote de TVA:

 • cota standard: 19%

 • cota redusă: 9% și 5%

a) Cota redusă de TVA de 9% se aplică următoarelor prestări de servicii:

 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping

 • serviciile de restaurant şi de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 (berea la draft).

De asemenea, cota de TVA de 9% se aplică și următoarelor livrări de bunuri:

 • livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislației specifice, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă;

 • livrarea de produse ortopedice;

 • livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;

 • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, semințe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele; livrarea apei potabile şi a apei pentru irigații în agricultură

 • livrarea apei potabile şi a apei pentru irigații în agricultură

b) Cota redusă de TVA de 5% se aplică următoarelor livrări de bunuri și prestări de servicii:

 • manuale școlare, cărți, ziare şi reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității;

 • livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, definite astfel:

 1. clădiri utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari; clădiri utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;

 2. locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie.

 3. clădiri achiziționate de primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;

 • serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe.

Cum se colectează TVA-ul

TVA-ul este o taxă care se „autopercepe”, deoarece conform legislației, persoana înregistrată în scopuri de TVA impune și colectează TVA de la clienții săi, după care virează taxa către Ministerul de Finanțe. TVA-ul nu se aplică ca atare pe profitul brut, direct sau indirect. Sumele plătite către Ministerul de Finanțe sunt integral suportate de consumatorul final.

Cum se deduce TVA-ul

Persoanele plătitoare de TVA au dreptul de a deduce, conform legii, TVA-ul la achiziții făcute în scopul realizării obiectului de activitate. Așadar, deducerea de TVA diminuează TVA-ul care trebuie plătit la bugetul de stat. Pentru că încadrarea corectă a cheltuielilor în funcție de criteriul obiectului de activitate nu este întotdeauna ușoară, legea specifică în mod expres anumite cheltuieli ca fiind cu deductibilitate limitată, iar altele ca fiind în mod cert nedeductibile. În categoria cheltuielilor deductibile limitat intră cheltuieli precum cele de protocol, cheltuielile sociale, pierderile tehnologice, provizioanele și rezervele, dobânzile, amortizarea, 50% dintre cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice. În categoria cheltuielilor nedeductibile intră, printre altele, impozitul pe profit, dobânzile și majorările de întârziere, penalitățile și amenzile, cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele și riscurile asociate activității contribuabilului, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii.

Deducere TVA pe sistemul de TVA la incasare

În acest sistem TVA-ul nu se mai încasează la emiterea facturii, ci la încasarea ei, acest lucru însemnând momentul în care furnizorul de produse/servicii primește de la un beneficiar plata. De asemenea, deducerea TVA-ul nu se face la primirea facturii, ci la plata acesteia. Până la momentul achitării facturii către furnizor/prestator, Taxa pe Valoare Adăugată este evidențiată în contul 4428 “TVA neexigibilă”, fiind dedusă parțial/integral la momentul plății (4426=4428).

Acest lucru presupune faptul că persoanele care sunt plătitoare de TVA vor trebui să țină evidențe detaliate referitoare la momentul și suma încasării, la fel ca și TVA aferent, separat pentru fiecare tranzacție. În jurnalul de cumpărări se vor înregistra toate facturile primite, indiferent că sunt achitate sau nu. De asemenea, în acest jurnal trebuie să existe coloane separate, unde se înscrie documentul de plată a facturii, suma plătită (baza și TVA) pentru care există drept de deducere și valoarea rămasă neachitată (baza și TVA) pentru care nu se va deduce TVA.

Cum se calculează TVA-ul atunci când știm valoarea produsului (fără TVA)

Pentru a afla care este mai exact valoarea TVA-ului, se face un calcul simplu: (Valoare Produs x Cota TVA)/100= Valoare TVA Mai exact, dacă un produs valorează 100 de lei, iar TVA-ul pentru acest produs este de 19%, calculul se face astfel: (100×19)/100=1900/100= 19 => TVA-ul este de 19 lei sau 100×19% = 100×19/100 = 1900/100 = 19 Să încercăm cu o sumă mai dificil de calculat. Produsul valorează 223 lei, iar TVA-ul pentru acest produs este de 19%. Iată cum calculăm: 223×19%=223×19/100=4237/100=42,37 Din calculul de mai sus rezultă că valoarea TVA-ului pentru un produs care valorează 223 de lei, este de 42,37 lei.

Cum se calculează TVA-ul atunci când știm prețul final al produsului (cu TVA inclus)

Pentru a afla care este mai exact valoarea TVA-ului, atunci când știm prețul final al produsului, calculul se face astfel: Preț final/(100+Cotă TVA)xCotă TVA= Valoare TVA Mai exact, dacă un produs costă 595 de lei, iar TVA-ul pentru acest produs este de 19%, calculul se face astfel: 595/(100+19)x19=595/119×19=5×19=95 Din calculul de mai sus rezultă că valoarea TVA-ului pentru un produs care costă 595 de lei, este de 95 lei.

Cum se calculează prețul fără tva atunci când știm prețul final al produsului (cu TVA inclus)

Preț final/(100+cota tva)% = Valoare fără TVA adica pt. Cota TVA 19% avem Preț final / (119%) = Preț final / 1.19 = Valoare fără TVA

Mai exact, dacă un produs costă 595 avem formula 595 / 1.19 = 500

Greșeli de evitat în calcului Taxei pe Valoare Adăugată

Cea mai des întâlnită greșeală atunci când vine vorba despre calculul TVA-ului este raportarea la întreg (totalul de 100%) ca fiind valoarea produsului.

În realitate, întregul este reprezentat de prețul final, adică valoarea produsului plus TVA. În România acest lucru înseamnă valoarea produsului (întregul) plus valoarea TVA-ului, mai exact 119%.

Pentru evitarea acestor erori vă recomandăm să emiteți facturile cu un program profesional de facturare.

30 Jan 2014

TVA la Incasare


Definitie pentru TVA la incasare din Codul Fiscal

 • (1) În anul 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011–30 septembrie 2012 inclusiv, determinată în funcţie de elementele prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la incasare prevăzut la art. 1342 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2013.
Citeste continuarea
17 Jul 2013

Introducere – Facturi, Proforme, Avize, Bonuri Fiscale

Tasta rapida de afisare a meniului F1. Cu ajutorul acestui meniu puteti emite facturi, proforme, avize si bonuri fiscale. Pentru a emite un document este necesar sa completati datele cerute in fereastra Introducere – Facturi, Proforme, Avize, BF. Se bifeaza, dupa caz, documentul pe care doriti sa il emiteti. Bifa implicita presetata in meniul Configurare – Date firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program. Se bifeaza Tipul Persoanei careia ii veti emite documentul. Dupa caz Persoana Fizica sau Juridica. Bifa implicita presetata in meniul Configurare – Date firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program. Alegeti moneda in care doriti sa emiteti factura. Implicit apare RON. Daca se doreste emiterea intr-o alta moneda decat cea afisata, se selecteaza o alta moneda dupa ce se defineste in cadrul meniului Nomenclator – Curs. In cazul in care doriti o evidenta exacta a incasarilor/platilor si ati definit clasele de venituri si cheltuieli din meniul Nomenclator – Tip Incasari-Plati, se selecteaza tipul incasarii. Nume client – reprezinta numele clientului (persoana fizica/juridica). Puteti selecta clientul sau puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere clientii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Cu ajutorul butonului Nume Client se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Daca se da dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele clientului completate in factura (astfel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista). Datele, odata completate, ele pot fi editate. Cod Fiscal – reprezinta codul unic de inregistrare al persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate. Persoanele juridice sau fizice inregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata au codul de identificare fiscala precedat de literele “RO”. Dupa completarea codului fiscal, daca se apasa butonul din dreptul acestui camp, programul Facturis va deschide o noua fereastra unde puteti vizualiza datele clientului, preluate de pe internet, alegand astfel daca doriti completarea lor automata in factura. Numar ordine registrul comertului – este valabil in cazul persoanelor juridice si reprezinta numarul de inregistrare acordat de registrul comertului; Sediul – reprezinta adresa clientului, sediul firmei; Judet – reprezinta resedinta de judet a orasului unde se afla adresa, sediul clientului. Campul Judet se completeaza automat daca in campul Sediul ati introdus orasul; Date obligatorii pentru emiterea unei facturi sunt Numele clientului, Cod Fiscal, Nr ordine Reg. Comertului (valabil pentru persoanele juridice), Sediul. Cont – reprezinta numarul de cont al clientului, utilizat pentru procesarea platilor in cadrul sistemelor de plati; Banca – reprezinta numele bancii unde este deschis contul clientului. Campul se completeaza automat daca este introdus un cont corect; Nume delegat – reprezentantul clientului. Se poate selecta un delegat din cei definiti deja in cadrul meniului Nomenclator – Delegati sau la introducerea unui delegat nou el va fi automat memorat in baza de date. Act delegat – actul de identitate al delegatului; se va completa automat daca a fost selectat un delegat existent deja in baza de date. Tot in acest camp puteti introduce si numarul auto al delegatului; Data Facturii – reprezinta data emiterii facturii; Camp setat automat, data putand fi schimbata daca se doreste acest lucru; Data Scadenta – reprezinta data pana la care factura ar trebui incasata, data putand fi presetata din meniul Configurare – Date firma&Functionalitate Program – Factura; Modalitate Plata – se selecteaza sau se completeaza, dupa caz modalitatea prin care factura va fi incasata. Cota TVA – reprezinta cota de TVA aplicata, ea putand fi completata cu cota dorita sau presetata din cadrul meniului Configurare – Date firma&Functionalitate Program – Date Firma; Serie si Numar – selectati seria din care se va emite factura (numarul se va afisa automat consecutiv fata de ultima factura emisa). Seriile trebuie definite in cadrul meniului Configurare – Serii Facturi si Chitante; Daca se doreste si chitanta pentru aceasta factura se bifeaza Se emite si chitanta. Dupa care se selecteaza seria chitantei (numarul se va afisa automat consecutiv fata de ultima chitanta emisa); Daca se doreste si emiterea bonului fiscal pentru aceasta factura, se bifeaza Bon Fiscal. Se introduc produsele in lista de produse. Nume Produs – reprezinta numele produsului care doriti sa va apara pe documentul emis. Puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program). Apasand butonul Nume Produs se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista); SG – apasand acest buton puteti alege gestiunea de facturare (in cazul in care aveti definite mai multe gestiuni in cadrul meniului Stoc – Nomenclator – Gestiuni); UM – reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului; Cantitate – reprezinta cantitatea vanduta din produsul vandut; TVA – reprezinta cota de TVA aplicata; Pret Fara TVA – reprezinta pretul unitar al produsului fara TVA; Moneda – reprezinta moneda in care se va calcula pretul total al documentului emis; Valoare (RON) – reprezinta valoarea produsului vandut fara TVA; Valoare TVA – reprezinta valoarea totala a TVA-ului; Valoare Totala – reprezinta valoarea totala a produselor vandute incluzand TVA; “Calculeaza” realizeaza urmatoarele:

– Daca s-a introdus doar numarul de bucati si pretul fara TVA atunci se calculeaza automat Valoarea si Valoarea Totala; – Daca s-a introdus doar numarul de bucati si valoarea atunci se calculeaza automat Valoarea fara TVA si Valoarea Totala; – Daca s-a introdus doar numarul de bucati si valoarea totala atunci se calculeaza automat Valoarea fara TVA si Valoarea.

Se apasa butonul Adauga si produsul va cobora in lista de produse. Print – bifa implicita – va aparea factura pentru printare dupa apasarea butonului Salveaza. PDF – bifati in cazul in care doriti doar salvarea documentului in format PDF dupa apasarea butonului Salveaza. Bon Fiscal – bifati in cazul in care doriti printarea bonului fiscal la emiterea unui document. Agent – puteti selecta numele agentului care a facut factura (vanzarea) pentru a beneficia astfel de o situatie clara a vanzarilor pe agent. Agentii pot fi definiti in cadrul meniului Nomenclator – Agenti. PDF  – Prin apasarea acestui buton din partea de jos a ferestrei documentul va fi salvat in format PDF. Daca totodata ramane bifat si butonul Print programul va printa documentul si il va salva si in format PDF. DOC – Acest buton va permite sa atasati documente la factura emisa (daca ele au fost configurate in meniul Configurare – Documente atasate de Factura). E-mail – Puteti trimite prin e-mail documentul emis ( trebuie configurat serverul de e-mail din meniul Configurare – Date Firma&Functionalitate Program – E-mail). SMS – Prin apasarea acestui buton veti putea trimite SMS catre clientul caruia ii emiteti documentul. ALEGE LIMBA – puteti selecta limba in care doriti emiterea facturii. ALEGE MONEDA –  puteti selecta moneda de printare si totodata puteti alege unul din modurile de printare si modelul de factura dorit. Butonul Modifica – prin apasarea lui, produsul selectat urca inapoi in casutele de introducere. Se modifica datele produsului si se apasa butonul Adauga. Butonul Sterge – se sterg din lista produsele selectate. Daca doriti facturarea multipla – apasati butonul Nume Client de langa ComboBox-ul de unde trebuie sa se selecteze clientul; selectati clientii doriti apoi apasati butonul Factureaza clienti selectati, dupa care se va iesi automat din fereastra si va aparea fereastra de introdus factura. Se vor completa datele facturii, apoi se va apasa butonul Salveaza si programul va introduce pentru fiecare client selectat cate o factura cu produsele introduse. Click dreapta pe lista de produse puteti:

exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|);

aduna/scade valoarea din factura la produsele selectate (se poate adauga sau scadea o anumita suma la/din valoarea cu TVA sau fara TVA, acest lucru nu va aparea pe factura);

printa documentele selectate;

storna produsele cu NIR si dispozitie de plata.

Daca doriti sa importati produse/servicii in factura:

– se apasa butonul Import; – se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului Browse; – se apasa butonul Open, dupa care produsele/serviciile vor aparea in lista de produse/servicii;

Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ; Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane:

– Nr.crt. – Nume Produs – UM – Cod Produs EAN – Cantitate – Pret fara TVA.

Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import. ShortKey
 • Nume client – se deschide o noua fereastra in care sunt afisati toti clientii (Nomenclator Clienti). Daca se apasa dublu-click pe clientul respectiv se inchide fereastra deschisa si apar datele clientului (astfel se poate selecta foarte usor un client – se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista);
 • Alt+C – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+C apare Fisa clientului. Aceasta fisa apare si prin apasarea butonului din dreptul acestui camp.
 • Alt+F – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+F apar produsele de la ultima factura.
 • Alt+D – daca sunteti situat cu cursorul la Nume Client si apasati Alt+D apar datele ultimului delegat.
 • F12 – daca sunteti situat cu cursorul la Cod Fiscal, apasand F12 va aparea o noua fereastra unde puteti vizualiza datele clientului, preluate de pe internet, alegand astfel daca doriti completarea lor automata in factura.
 • SG – puteti schimba gestiunea de facturare.
 • Click dreapta pe Print/Salveaza – puteti schimba modelul facturii si modul de printare.
Daca se opereaza cu stocul produsele introduse trebuie sa fie de culoare albastra (daca sunt de culoare neagra, produsele respective nu s-au scazut din stoc) Daca nu se opereaza cu stocul produsele introduse sunt de culoare neagra.
05 Jul 2013

Functionalitate Program

 • Backup automat. Spatiu maxim pentru Backup
Backup-ul se realizeaza automat la prima rulare a programului din ziua respectiva. In campul liber al acestei optiuni puteti scrie manual cati Mb ii acordati folderului de backup. In momentul in care se atinge spatiul maxim acordat, cu realizarea fiecarui nou backup, primul backup ( cel mai vechi) se va sterge automat.
 • Selecteaza cota de TVA la selectie produs
Daca nu bifati aceasta optiune, cota de TVA va fi cea implicita (cea selectata in Configurare – Date Firma). In cazul in care se bifeaza aceasta optiune, cota de TVA va fi cea selectata in Nomenclatorul de produse sau cea din NIR.
 • Print Preview inainte/dupa fiecare printare
Bifand aceasta optiune puteti ca inainte/dupa fiecare printare sa vizualizati cu Print Preview documentul intocmit.
 • La fiecare factura: grupeaza produsele pe clase
Programul va permite introducerea de categorii de produse (acestea se definesc in meniul Nomenclator – Categorii Produse). Bifand aceasta functie, aveti posibilitatea ca la printarea unei facturi, in cazul in care aveti produsele grupate pe categorii, in momentul in care selectati doua produse din aceeasi categorie, pe factura, in momentul printarii, sa va apara doar un rand si anume categoria din care fac parte cele doua produse.
 • Functia de autocomplete la ComboBox-uri
Aceasta functie autocompleteaza datele clientului sau produsul in momentul in care se introduce o factura. Este suficient ca dumneavoastra sa introduceti doar primul caracter si programul va completa automat toate datele clientului sau toate datele despre un produs inclusiv pretul acestuia. Acest lucru este posibil doar pentru clientii salvati in baza de date.
 • Functia de sugestii la ComboBox-uri
In momentul in care se introduce o factura, aceasta functie va afiseaza la tastarea numelui clientului sau al produsului toate variantele posibile care contin caracterele tastate. Cautarea incepe de la tastarea a mai mult de 3 caractere. Acest lucru este posibil doar pentru clientii salvati in baza de date.
 • Afiseaza programul pe tot ecranul
Aceasta optiune va ofera posibilitatea sa vizualizati programul pe tot ecranul, sau doar intr-un chenar mic pe mijlocul monitorului. Va sugeram sa bifati vizualizarea pe tot ecranul pentru a fi absolut siguri ca toate optiunile va sunt afisate.
 • Explicatii butoane
Bifand aceasta optiune in momentul in care puneti mouse-ul in dreptul butoanelor vi se va afisa un comment care va va spune exact ce functie indeplineste respectivul buton.
 • Bife implicite facturare:
–   Tip Persoana – cand se deschide factura este bifata persoana juridica (daca se doreste, se poate modifica in Persoana Fizica) –  Tip Document – ca la introducerea unui document, sa apara bifat tipul documentului (factura, aviz, proforma, BF) – Se emite si chitanta – daca se doreste ca bifa de emitere chitanta sa fie bifata de fiecare data cand se face o factura noua. Toate aceste optiuni pot fi desigur modificate cum doriti la intocmirea documentelor din meniul Introducere – Facturi, Proforme, Avize, BF.
 • Numar Zecimale:
– Numar zecimale pret fara TVA la afisare – Se poate configura numarul de zecimale care sa apara pe factura la pretul fara TVA. Se pot alege 2,3 sau 4 zecimale. – Numar zecimale cantitate – Se poate configura numarul de zecimale care sa apara pe factura la cantitate. Se pot alege 0, 1, 2, 3 sau 4 zecimale.
 • Fidelizare clienti – Procent fidelizare clienti din vanzari
Puteti selecta un procent pe care doriti sa il acordati clientilor. Acest procent se va calcula la fiecare factura emisa, el nefiind vizibil pe factura. Dumneavoastra veti putea sa il vizualizati in fisa clientului din Rapoarte – Fisa Client – la afisarea clientului in coloana Valoare Fidelizare.
 • Retea – alege baza de date pentru lucrul in retea
Programul poate rula si in retea (pe mai multe calculatoare legate in retea, avand o singura baza de date – comuna). Programul se inregistreaza DOAR pe server, iar celelalte calculatoare se conecteaza la server. Pasii pentru configurarea in retea sunt urmatorii: – se instaleaza programul pe toate calculatoarele; Acesta poate fi descarcat de aici : http://www.facturis.ro/descarca-program-de-facturare-si-gestiune-download.aspx. – se stabileste care dintre ele este serverul – pe acesta se va tine baza de date – numai pe server se inregistreaza programul (celelalte calculatoare vor verifica daca programul este inregistrat pe server); – se da FULL ACCES (sharing in retea) la directorul unde este baza de date (de ex. D:/Programe/Facturis); – pe restul calculatoarelor se fac urmatoarele: * se intra in aceasta fereastra (Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program) * se apasa butonul Alege baza de date si se selecteaza fisierul ‘date.mid‘ de pe server – trebuie sa apara un mesaj de OK si in partea de jos a ferestrei apare calea (de retea) catre baza de date de pe server.
 • Casa de marcat – Configureaza casa de marcat
Se poate seta casa de marcat care este conectata la calculator pentru imprimarea automata a bonului fiscal. Se configureaza in aplicatia Facturis (Configurare – Date Firma & Functionalitate Program – Functionalitate Program) datele privind casa de marcat, urmarind pasii: A. se selecteaza modelul casei de marcat ( Eltrade, Datecs, Elka, Euro, Total, Partner, Eurocash, Novitus, Carat Favourite, Aclas, Ithaki); B. apoi se selecteaza directorul unde se pune fisierul cu bonul fiscal (acest director trebuie sa fie acelasi cu cel configurat in driverul casei de marcat); C. bifati daca doriti ca, dupa fiecare produs, sa scrie pe bonul fiscal toata denumirea produsului; D. selectati cota de TVA folosita in casa de marcat (cota de TVA folosita de casa de marcat este aceeasi cu cea folosita de programul Facturis); E. puteti bifa daca doriti sa se scada in Registrul de Casa bonurile fiscale; F. Optional – selectie modalitate de plata – valabila doar pentru casele de marcat Datecs; G. Optional – in cazul in care folositi un cantar (din cele doua modele compatibile cu Facturis), atasat la casa de marcat, selectati Digi 788 sau PC Microsif; H. Optional –  in cazul in care folositi afisaj electronic, selectati modelul afisajului. Apasati butonul Salveaza din coltul dreapta jos. Pentru a configura casa de marcat la calculator, aveti nevoie de un program special numit Driver. Acel Driver impreuna cu cablul de date care face legatura intre casa de marcat si calculator, il puteti achizitiona de la firma de la care ati achizitionat casa de marcat, tot ei ocupandu-se si de instalare si conexiune. Tiparirea bonului fiscal: se intra pe o factura si se apasa butonul Tipareste Bon Fiscal – si in mod normal trebuie sa iasa bonul fiscal la casa de marcat. Atentie! Functionarea corecta a casei de marcat intra in obligatia directa a furnizorului casei de marcat. Programul Facturis nu se face respunzator de conexiunea casei cu calculatorul.