Totul despre TVA: Ce este si cum se calculeaza TVA-ul!

Totul despre TVA: Ce este si cum se calculeaza TVA-ul!

Ce este TVA-ul și cum a apărut?

Acronimul TVA vine de la Taxa pe Valoare Adăugată și este, de fapt, un impozit pe consum, suportat de către consumatorul final al unui bun sau serviciu. Această taxă are caracter general, este datorată statului, percepută prin cote de impozitare și diferă de la o țară la alta.

TVA-ul a fost introdus pentru prima oară pe 10 aprilie 1954, în Franța și era destinat marilor companii. Abia începând cu data de 6 ianuarie 1966, la propunerea ministrului de finanțe, Valery Giscard d’Estaing, Taxa pe Valoare Adăugată a început să se aplice și în comerțul cu amănuntul. Comunitatea Economică Europeană a introdus TVA-ul abia în anul 1970, cu scopul de a înlocui taxele de producție și consum. În România, TVA-ul a fost reglementat prin Ordonanța numărul 3/1992, aprobat prin legea numărul 130/1992 și pus în aplicare începând cu data de 1 iulie 1993, în timpul guvernului Văcăroiu, pentru a înlocui impozitul pe circulația mărfurilor. Valoarea cotei TVA-ului în 1992 a fost stabilită la 18%.

Principiile TVA-ului

 1. Universalitate, ca sferă de aplicare

TVA-ul se aplică tuturor operațiunilor efectuate de către persoane fizice sau juridice, care implică plăți, cu excepția situațiilor enunțate de lege.

 1. Unicitate

Taxa percepută este egală cu taxa rezultată prin aplicarea cotei de impozitare asupra întregii valori finale.

 1. Transparență

Taxa pe Valoare Adăugată datorată statului de către o firmă este aferentă valorii adăugate bunului vândut.

 1. Teritorialitate

TVA-ul ține de origine (dacă sunt bunuri locale sau nu) și destinație consumul are loc pe teritoriul țării sau nu).

 1. Fracționalitate

TVA-ul se încasează în fiecare stadiu parcurs de un produs până ajunge la consumatorul final. Astfel statul are resursele necesare desfășurării activității treptat, fără să aștepte vânzarea finală.

 1. Deductibilitate

Taxa pe Valoare Adăugată datorată statului este egală cu diferența dintre taxa colectată și cea achitată prin cumpărături.

TVA-ul în România

În anul 2015, cota TVA-ului în România pentru majoritatea bunurilor și serviciilor era de 24%, una dintre cele mai mari din lume. Situația s-a ameliorat începând cu 1 ianuarie 2016, când cota general a scăzut la 20% și cu 1 ianuarie 2017, când Taxa pe Valoare Adăugată a scăzut la 19%.

În România (2017) sunt în vigoare 3 cote de TVA:

 • cota standard: 19%

 • cota redusă: 9% și 5%

a) Cota redusă de TVA de 9% se aplică următoarelor prestări de servicii:

 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping

 • serviciile de restaurant şi de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 (berea la draft).

De asemenea, cota de TVA de 9% se aplică și următoarelor livrări de bunuri:

 • livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislației specifice, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă;

 • livrarea de produse ortopedice;

 • livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;

 • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, semințe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele; livrarea apei potabile şi a apei pentru irigații în agricultură

 • livrarea apei potabile şi a apei pentru irigații în agricultură

b) Cota redusă de TVA de 5% se aplică următoarelor livrări de bunuri și prestări de servicii:

 • manuale școlare, cărți, ziare şi reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității;

 • livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, definite astfel:

 1. clădiri utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari; clădiri utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;

 2. locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie.

 3. clădiri achiziționate de primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;

 • serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe.

Cum se colectează TVA-ul

TVA-ul este o taxă care se „autopercepe”, deoarece conform legislației, persoana înregistrată în scopuri de TVA impune și colectează TVA de la clienții săi, după care virează taxa către Ministerul de Finanțe. TVA-ul nu se aplică ca atare pe profitul brut, direct sau indirect. Sumele plătite către Ministerul de Finanțe sunt integral suportate de consumatorul final.

Cum se deduce TVA-ul

Persoanele plătitoare de TVA au dreptul de a deduce, conform legii, TVA-ul la achiziții făcute în scopul realizării obiectului de activitate. Așadar, deducerea de TVA diminuează TVA-ul care trebuie plătit la bugetul de stat. Pentru că încadrarea corectă a cheltuielilor în funcție de criteriul obiectului de activitate nu este întotdeauna ușoară, legea specifică în mod expres anumite cheltuieli ca fiind cu deductibilitate limitată, iar altele ca fiind în mod cert nedeductibile. În categoria cheltuielilor deductibile limitat intră cheltuieli precum cele de protocol, cheltuielile sociale, pierderile tehnologice, provizioanele și rezervele, dobânzile, amortizarea, 50% dintre cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice. În categoria cheltuielilor nedeductibile intră, printre altele, impozitul pe profit, dobânzile și majorările de întârziere, penalitățile și amenzile, cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele și riscurile asociate activității contribuabilului, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii.

Deducere TVA pe sistemul de TVA la incasare

În acest sistem TVA-ul nu se mai încasează la emiterea facturii, ci la încasarea ei, acest lucru însemnând momentul în care furnizorul de produse/servicii primește de la un beneficiar plata. De asemenea, deducerea TVA-ul nu se face la primirea facturii, ci la plata acesteia. Până la momentul achitării facturii către furnizor/prestator, Taxa pe Valoare Adăugată este evidențiată în contul 4428 “TVA neexigibilă”, fiind dedusă parțial/integral la momentul plății (4426=4428).

Acest lucru presupune faptul că persoanele care sunt plătitoare de TVA vor trebui să țină evidențe detaliate referitoare la momentul și suma încasării, la fel ca și TVA aferent, separat pentru fiecare tranzacție. În jurnalul de cumpărări se vor înregistra toate facturile primite, indiferent că sunt achitate sau nu. De asemenea, în acest jurnal trebuie să existe coloane separate, unde se înscrie documentul de plată a facturii, suma plătită (baza și TVA) pentru care există drept de deducere și valoarea rămasă neachitată (baza și TVA) pentru care nu se va deduce TVA.

Cum se calculează TVA-ul atunci când știm valoarea produsului (fără TVA)

Pentru a afla care este mai exact valoarea TVA-ului, se face un calcul simplu: (Valoare Produs x Cota TVA)/100= Valoare TVA Mai exact, dacă un produs valorează 100 de lei, iar TVA-ul pentru acest produs este de 19%, calculul se face astfel: (100×19)/100=1900/100= 19 => TVA-ul este de 19 lei sau 100×19% = 100×19/100 = 1900/100 = 19 Să încercăm cu o sumă mai dificil de calculat. Produsul valorează 223 lei, iar TVA-ul pentru acest produs este de 19%. Iată cum calculăm: 223×19%=223×19/100=4237/100=42,37 Din calculul de mai sus rezultă că valoarea TVA-ului pentru un produs care valorează 223 de lei, este de 42,37 lei.

Cum se calculează TVA-ul atunci când știm prețul final al produsului (cu TVA inclus)

Pentru a afla care este mai exact valoarea TVA-ului, atunci când știm prețul final al produsului, calculul se face astfel: Preț final/(100+Cotă TVA)xCotă TVA= Valoare TVA Mai exact, dacă un produs costă 595 de lei, iar TVA-ul pentru acest produs este de 19%, calculul se face astfel: 595/(100+19)x19=595/119×19=5×19=95 Din calculul de mai sus rezultă că valoarea TVA-ului pentru un produs care costă 595 de lei, este de 95 lei.

Cum se calculează prețul fără tva atunci când știm prețul final al produsului (cu TVA inclus)

Preț final/(100+cota tva)% = Valoare fără TVA adica pt. Cota TVA 19% avem Preț final / (119%) = Preț final / 1.19 = Valoare fără TVA

Mai exact, dacă un produs costă 595 avem formula 595 / 1.19 = 500

Greșeli de evitat în calcului Taxei pe Valoare Adăugată

Cea mai des întâlnită greșeală atunci când vine vorba despre calculul TVA-ului este raportarea la întreg (totalul de 100%) ca fiind valoarea produsului.

În realitate, întregul este reprezentat de prețul final, adică valoarea produsului plus TVA. În România acest lucru înseamnă valoarea produsului (întregul) plus valoarea TVA-ului, mai exact 119%.

Pentru evitarea acestor erori vă recomandăm să emiteți facturile cu un program profesional de facturare.

Postari asemanatoare

1 Comment

Foarte bun articolul!

Comments are closed.

program de facturare integrat cu e-Factura