20 Dec 2017

Tot ce trebuie să știi despre certificatul de rezidență fiscală

Certificatul de rezidență fiscală este un document care apare în discuție în contextul anumitor tranzacții cu parteneri din diferite țări ale lumii (mai exact, nerezidenți). Ce este un rezident/nerezident? Din perspectivă fiscală, un rezident este : orice persoană juridică română; orice persoană juridică străină având locul de exercitare a conducerii efective în România; orice persoană …
Citeste continuarea

Tot ce trebuie să știi despre codul CAEN

Ce este CAEN?   CAEN este un acronim pentru Clasificarea Activităților din Economia Națională și reprezintă o clasificare statistică națională a activităților economice din țara noastră. Concret, prin stabilirea CAEN-ului de către fiecare entitate, se pot face statistici despre activitatea firmelor, la nivel național.   Clasificarea este structurată pe 4 niveluri:   Primul nivel cuprinde …
Citeste continuarea
03 Nov 2017

Totul despre facturarea electronica

Factura este şi va rămâne unul dintre cele mai folosite documente contabile, indiferent dacă ne referim la firmele mari, microîntreprinderile ori persoanele fizice autorizate. Astăzi vom discuta despre facturarea electronică și ce presupune aceasta din punct de vedere legal.   Conform prevederilor din Codul fiscal, sunt considerate facturi acele documente sau mesaje, pe suport hârtie …
Citeste continuarea
03 Nov 2017

Adeverința de primire și plată pentru colectarea de deșeuri

Adeverința de primire și plată este un document primar de evidență financiar-contabilă, cu regim special, înregistrat la Ministerul Finanțelor Publice, cu referire la colectarea de deșeuri.   Ordinul 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru …
Citeste continuarea
16 Oct 2017

Comerț cu ridicata versus comerț cu amănuntul

Ce este comerțul cu ridicata?   Comerțul cu ridicata reprezintă activităţile de vânzare a mărfurilor (fără ca acestea să sufere transformări esenţiale faţă de starea în care ele au fost cumpărate) în cantităţi mari, către comercianţi cu amănuntul, utilizatori industriali şi comerciali, colectivităţi şi utilizatori profesionali, alţi comercianţi cu ridicata sau intermediari de comerţ cu …
Citeste continuarea
13 Oct 2017

Tot ce trebuie sa stii despre discount

Discount versus reducere comercială   Indiferent de domeniul în care activează o companie, acordarea de reduceri comerciale și financiare reprezintă o practică des întâlnită.   Termenul cel mai des folosit pentru aceste reduceri este discount, care cuprinde toate tipurile de reduceri întâlnite în activitatea comercială. Mai jos vom discuta despre tipurile de reduceri și de …
Citeste continuarea
13 Oct 2017

Ce curs valutar folosim pentru diferite situatii ?

Articolul 290 din Codul Fiscal 2017 stabilește următoarele:   „Dacă elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprimă în valută, cursul de schimb valutar se stabilește conform prevederilor europene care reglementează calculul valorii în vamă. Dacă elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operaţiuni, alta decât importul …
Citeste continuarea
28 Sep 2017

Bon de predare, transfer, restituire

Unul dintre documentele importante ale gestiunii este bonul de predare, transfer, restituire.    Ce este bonul de predare, transfer, restituire? Bonul de predare, transfer, restituire (Cod 14-3-3A) este un formular tipizat, fără regim special şi reprezintă un document de evidenţă care se poate folosi în anumite cazuri. Acesta se întocmeşte în două exemplare, pe măsura …
Citeste continuarea
19 Sep 2017

Tot ce trebuie să știți despre factura de avans și stornarea avansului în factura finală

După cum am discutat în articolele anterioare, factura fiscală este unul dintre cele mai utilizate documente contabile, indiferent care este forma de organizare a contribuabilului. Este documentul emis de către compania furnizoare către alta companie sau persoana fizica căreia i-au fost prestate servicii și conține atât lista cu produsele vândute sau cu serviciile prestate, cât …
Citeste continuarea
12 Sep 2017

Tot ce trebuie să știi despre ofertă

Se spune că acolo unde există cerere, există și ofertă. Dincolo de expresiile uzuale din popor, este bine să știți că aceasta chiar are un fundament științific. Cererea și oferta reprezintă un model economic din teoria economică dezvoltată de către economistul și matematicianul francez Antoine Augustin Cournot, publicată în anul 1838. 30 de ani mai …
Citeste continuarea
12 Sep 2017

Totul despre dispoziția de plată – încasare

La ce servește dispoziția de plată – încasare?   Dispoziția de plată – încasare servește ca: dispoziție pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispozițiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenței de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât …
Citeste continuarea
07 Sep 2017

Tot ce trebuie să știi despre jurnalul de vânzări

Ce este jurnalul de vânzări? Jurnalul de vânzări este un document de înregistrare a vânzărilor de valori materiale sau a prestărilor de servicii, cu ajutorul căruia se stabilește lunar, taxa pe valoarea adăugată colectată.  Jurnalul de vânzări reprezintă un registru auxiliar al registrului jurnal care evidențiază toate vânzările pentru decontul TVA și se completează atât de …
Citeste continuarea
07 Sep 2017

Tot ce trebuie să știi despre jurnalul de cumpărări

Ce este jurnalul de cumpărări? Jurnalul de cumpărări este un document de înregistrare a cumpărărilor de valori materiale sau a prestărilor de servicii, cu ajutorul căruia se stabilește, lunar, taxa pe valoarea adăugată deductibilă. Acesta reprezintă un registru auxiliar al registrului jurnal care evidențiază toate bunurile achiziționate care au TVA și este folosit pentru întocmirea decontului TVA. …
Citeste continuarea
07 Sep 2017

Tot ce trebuie să știi despre sistemul split TVA

Ce înseamnă sistemul split TVA? Sistemul split TVA sau sistemul de plată defalcată a taxei pe valoarea adăugată implică obligația firmelor și a profesioniștilor să achite TVA-ul într-un cont special începând cu prima lună a anului 2018.   Acest sistem a fost stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 și se aplică opțional începând cu 1 octombrie …
Citeste continuarea
01 Sep 2017

De ce ar trebui să folosească un antreprenor la început de drum un program de emis toate documentele unei firme?

Dacă vă aflați la început de drum cu afacerea dumneavoastră, știți deja că sunt o mulțime de lucruri de care trebuie să vă ocupați. Astfel, indiferent dacă aveți o companie mică sau mijlocie, sau dacă sunteți freelancer, la început de drum, știți deja cât de prețios este timpul și nu vă permiteți să îl pierdeți …
Citeste continuarea