Tot ce trebuie să știi despre codul CAEN

Ce este CAEN?

 

CAEN este un acronim pentru Clasificarea Activităților din Economia Națională și reprezintă o clasificare statistică națională a activităților economice din țara noastră. Concret, prin stabilirea CAEN-ului de către fiecare entitate, se pot face statistici despre activitatea firmelor, la nivel național.

 

Clasificarea este structurată pe 4 niveluri:

 

 • Primul nivel cuprinde titluri identificate printr-un cod alfabetic

 • Al doilea nivel conține titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre

 • Al treilea nivel conține titluri identificate printr-un cod numeric de trei cifre

 • Al patrulea nivel conține titluri identificate printr-un cod numeric de patru cifre

 

Regula generală este că orice entitate are un singur obiect principal de activitate, căruia îi corespunde un singur cod CAEN, stabilit prin actul constitutiv al societății și tipărit pe certificatul de înmatriculare a firmei, primit de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Dacă entitatea decide să desfășoare și alte activități decât cea principală, va trebui să menționeze în actul constitutiv și codurile CAEN pentru activitățile secundare, cu mențiunea că acestea nu vor fi trecute pe certificatul de înregistrare.

Atenție! Legea nr. 182/2016, publicată în Monitorul Oficial pe 19 octombrie 2016 și intrată în vigoare pe 17 ianuarie 2017 prevede ca persoanele fizice autorizate (PFA) care au în prezent mai mult de cinci coduri CAEN sunt obligate să îşi modifice actele de înregistrare la Registrul Comerțului, începând cu data la care a intrat legea în vigoare (17 ianuarie 2017) şi până în 2019. La fel, în cazul întreprinderilor individuale (II) există o limitare de zece clase de activități.

 

În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror număr de activități incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut la art. 16 alin. (1) (cinci clase de activități, pentru PFA – n. red.), respectiv art. 24 alin. (1) (zece clase de activități, pentru II – n. red.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 (…), solicită oficiului registrului comerțului competent modificarea, în mod corespunzător, a mențiunilor din registrul comerțului referitoare la obiectul de activitate”, scrie în actul normativ.

 

Cum alegi codul CAEN?

 

În primul rând, trebuie să citești cu atenție descrierea aferentă codului, pentru a te asigura că detaliile furnizate se potrivesc profilului tău de activitate.

 

De asemenea, trebuie să ai în vedere faptul că există anumite restricții la alegerea codului CAEN pentru anumite activități. De exemplu, există o serie de liste disponibile pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum:

 • o listă care cuprinde activitățile interzise pentru anumite categorii de agenți economici

 • o listă cu societățile pentru a căror constituire și/sau modificare a actelor constitutive ale acestora legea prevede avize, respective autorizații prealabile constituirii

 • o listă cu activitățile economice pentru desfășurarea cărora legea impune condiția obiectului unic de activitate

 

Cum se autorizează un CAEN?

 

Pentru a autoriza codul CAEN, trebuie să depui o declarație de îndeplinire a condițiilor de funcționare prevăzute de legislația incidentă în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și muncii, în locațiile destinate desfășurării activității.

 

Schimbarea sau completarea listei de coduri CAEN

 

Codurile CAEN alese pot fi modificate sau pot fi adăugate noi coduri prin actualizări ale actului constitutiv, care necesită o serie de formalități la Registrul Comerțului. Aceste formalități necesită o serie de documente, precum:

 

 • cererea de înregistrare

 • actul de modificare al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau actul adițional la actul constitutiv respectiv, hotărârea membrilor GIE, GEIE, cu sediul în România

 • actul constitutiv actualizat

 

De asemenea, dacă este cazul trebuie să aveți și:

 • declarația-tip pe propria răspundere, semnată de asociați sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

 • persoana juridica nu desfășoară, la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitățile declarate, o perioada de maximum 3 ani

 • persoana juridica îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii pentru activitățile precizate în declarația-tip;

 • certificatul de înregistrare, în original ;

 • avizele prealabile prevăzute de legile speciale; împuternicire specială (în forma autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate sa îndeplinească formalitățile legale;

 • dovezile privind plata tarifului legal 

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura