Totul despre regimul TVA intracomunitar

Totul despre regimul TVA intracomunitar

Cine poate beneficia de o achiziție fără TVA din Uniunea Europeană?

 

Poate beneficia de factură fără TVA pentru o achiziție din Uniunea Europeană o persoană care comunică un cod valabil de TVA furnizorului extern. Mai exact, variantele sunt:

 

  1. cod normal de TVA (atribut fiscal RO înainte de codul tău fiscal) transformă entitatea în plătitoare de TVA, astfel că vei putea deduce TVA-ul la achiziții și vei reflecta TVA colectat pe facturile emise.

 

  1. cod special – în cazul acesta nu ești scutit de plată TVA, doar că nu îl plătești furnizorului, ci îl plătești în România, după ce îl declari printr-un decont special de TVA. Celelalte tranzacții nu sunt afectate, adică nu vei putea deduce TVA de pe facturile de achiziții și nici nu vei colecta TVA pentru facturile emise.

 

Dacă ești persoană fizică neautorizată sau juridică, dar nu comunici un cod valabil de TVA, nu poți beneficia de o factură de achiziții intracomunitare fără TVA. Bineînțeles, și furnizorul trebuie să dețină un cod valabil de TVA.

 

Care sunt obligațiile legale pentru entități?

 

Legislația din țara noastră prevede următoarele obligații pentru entități:

 

  • dacă valoarea achizițiilor intracomunitare este de sub 10.000 euro pentru un an, atunci entitatea nu este obligată să se înregistreze în scop de TVA;

  • dacă valoarea depășește 10.000 euro pentru un an, atunci entitatea trebuie să solicite înregistrarea în scop de TVA și să obțină un cod special de TVA sau un cod normal.

 

Dacă ești deja plătitor de TVA cu perioada fiscală de tip trimestru și efectuezi o achiziție intracomunitară de bunuri, va trebui să schimbi perioada fiscală în lună calendaristică, adică să plătești TVA lunar.

 

Cum se calculează plafonul de 10.000 de euro?

 

Plafonul pentru achiziții intracomunitare este constituit din valoarea totală, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, datorată sau achitata în statul membru din care se expediază sau se transporta bunurile, a achizițiilor intracomunitare de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau bunuri supuse accizelor.


Pentru calculul plafonului de achiziții intracomunitare se iau în considerare următoarele elemente:


a) valoarea tuturor achizițiilor intracomunitare care se efectuează ca urmare a achizițiilor efectuate din toate statele membre;


b) valoarea tranzacției ce conduce la depășirea plafonului pentru achiziții intracomunitare;

c) valoarea oricărui import efectuat de persoana juridică neimpozabilă în alt stat membru, pentru bunurile transportate în Romania după import.


Atunci când calculezi plafonul pentru achiziții intracomunitare, nu vei lua în considerare:


a) valoarea achizițiilor intracomunitare de produse accizabile;


b) valoarea achizițiilor intracomunitare de mijloace noi de transport;


c) valoarea achizițiilor de bunuri a căror livrare a fost o livrare de bunuri cu instalare sau montaj, pentru care locul livrării se considera a fi în Romania;


d) valoarea achizițiilor de bunuri a căror livrare a fost o vânzare la distanță pentru care locul livrării se considera a fi în Romania;


e) valoarea achizițiilor de bunuri second-hand, de opere de artă, de obiecte de colecție și antichități, în cazul în care aceste bunuri au fost taxate conform unui regim special similar celui prevăzut la art. 152^2 din Codul fiscal în statul membru din care au fost livrate;


f) valoarea achizițiilor de gaze naturale și energie electrica a căror livrare a fost efectuata în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. e) și f) din Codul fiscal. 

Ca regula generală, locul achiziției intracomunitare (i.e. locul taxării achiziției intracomunitare de bunuri), potrivit prevederilor articolului 132^1, alin. (1) din Codul Fiscal, se consideră a fi locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. 

 

Ce înseamnă achiziția intracomunitară de bunuri?

 

Achiziția intracomunitară de bunuri reprezintă obținerea dreptului de a dispune, ca și un proprietar, de bunuri transportate de către furnizor, de către cumpărător sau de către altă persoană în numele unuia dintre aceștia, către un stat membru UE, altul decât cel de plecare a transportului bunurilor.

În cazul în care atât furnizorul, cât și clientul dispun de un cod valid de TVA, într-o tranzacție de acest fel, factura va fi emisă fără TVA și cumpărătorul va începe efectuarea taxării inverse.

 

Taxarea inversă este o modificare simplificată a plății taxei, care presupune să nu se efectueze nicio plată de TVA între furnizorul/prestatorul și beneficiarul unor livrări/prestări, acesta din urmă datorând pentru operațiunile efectuate, taxa aferentă intrărilor și având posibilitatea (în principiu) să deducă respectiva taxă. Pentru orice factura de acest fel primita, beneficiarul va înregistra taxa, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă în decontul de taxă.

Furnizorul/Prestatorul are obligația să înscrie pe factură mențiunea „taxare inversă”. Colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator.

 

Cum se face plata TVA datorată pentru achizițiile intracomunitare de bunuri?

Conform articolului 157 din Codul Fiscal, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal vor evidenția în decontul de TVA, atât ca taxa colectată, cât și ca taxa deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite la art. 145 – 147^1, taxa aferenta achizițiilor intracomunitare, pentru care respectiva persoană este obligată la plata taxei.


Persoanele impozabile înregistrate conform art. 153^1 trebuie să depună un decont special de TVA, conform prevederilor art. 156^3 din Codul Fiscal până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea TVA pentru achizițiile intracomunitare efectuate și să plătească taxa datorată până la această data. Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei.

 

 

Atenție! La 1 ianuarie 2017, Registrul Operatorilor Intracomunitari a fost desființat, astfel că nu mai este valabilă prevederea care presupune înregistrarea anterior efectuării oricărei achiziții intracomunitare (de bunuri sau servicii). S-au abrogat toate prevederile referitoare la Registrul Operatorilor Intracomunitari, codul de TVA al tuturor persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA fiind valid, în mod implicit, în VIES. Depunerea declarațiilor informative (cod 392A, 392B şi 393) se va suspenda până la 31 decembrie 2019.

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura