Adeverința de primire și plată pentru colectarea de deșeuri

Adeverința de primire și plată pentru colectarea de deșeuri

Adeverința de primire și plată este un document primar de evidență financiar-contabilă, cu regim special, înregistrat la Ministerul Finanțelor Publice, cu referire la colectarea de deșeuri.

 

Ordinul 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial nr. 129 din 21 februarie 2014 prevede:

ART. 8

Vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, de către generatorii deşeurilor, respectiv de către deţinătorii bunurilor destinate dezmembrării, persoane fizice, către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau de valorificare a deşeurilor se face pe bază de factură/adeverinţă de primire şi plată, cu reţinerea contribuţiei de 3% la achitarea sumei cuvenite vânzătorului de deşeuri.

ART. 9

Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase şi a bunurilor destinate dezmembrării, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Așadar, agenții economici care colectează deșeuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligați sa elibereze deținătorilor adeverința de primire și plată, care va conține în mod obligatoriu următoarele elemente:

 

a) denumirea agentului economic colector;

b) datele de identificare a deținătorului:

– numele si prenumele;

– actul de identitate: seria și numărul, codul numeric personal;

– domiciliul;

c) deșeul reciclabil predat și definirea naturii acestuia;

d) cantitatea, prețul, valoarea;

e) proveniența deșeului, declarată de către deținător pe propria răspundere;

f) semnătura agentului colector și a persoanei fizice deținătoare

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura