Inventarul contine stocul unei gestiuni la un moment dat, la care se pot aduce modificari dupa realizarea inventarului asupra marfurilor aflate in stoc.
 • Lista de inventariere se întocmeşte de către comisia de inventariere într-un singur exemplar.
 • Lista de inventariere serveşte ca:
  • document pentru inventarierea valorilor materiale aflate în gestiunile unităţii;
  • document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor şi în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate;
  • document pentru întocmirea Registrului inventar
  • document centralizator al operaţiunilor de inventariere.

Definitie pentru inventar in DEX

 • Listă, catalog, registru, document în care sunt enumerate (și descrise cantitativ și valoric) toate bunurile care se află într-o gospodărie, într-o instituție, într-un magazin etc; totalitatea acestor bunuri.
 • Listă exactă, amănunțită; înșirare, enumerare.

Definitie pentru lista inventar in Codul Fiscal

 • 1. Lista de inventar serveste ca:
  • – document pentru inventarierea marfurilor, ambalajelor si altor materiale aflate in evidenta cantitativ-valorica in unitatile cu amanuntul;
  • – document pentru stabilirea minusurilor si plusurilor valorice din gestiunile inventariate (gestiune stocuri);
  • – document justificativ de inregistrare in evidenta de la locurile de depozitare si in contabilitate;
  • – document pentru intocmirea registrului-inventar;
  • – document pentru stabilirea ajustarilor pentru deprecieri.
 • 2. Lista inventar se intocmeste in doua exemplare la locurile de depozitare, pe gestiuni si conturi de materiale, marfuri si ambalaje si se semneaza de catre membrii comisiei de inventariere, de catre gestionar si contabilul care tine evidenta gestiunii de stocuri. În cazul predarii-primirii gestiunii de stocuri, listele de inventariere se intocmesc in trei exemplare, din care un exemplar pentru gestionarul predator, un exemplar pentru gestionarul care primeste gestiunea, iar un exemplar pentru contabilitate.
  • Persoanele juridice pot intocmi lista de inventariere cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare a datelor, cu conditia ca listele sa cuprinda elementele minimale obligatorii.
  • Pentru bunurile deteriorate total sau partial, degradate, precum si pentru cele fara miscare sau cele care nu mai pot fi valorificate, se intocmesc liste de inventariere separate.
  • În cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semneaza de catre toti gestionarii sau de catre persoanele care au calitatea de gestionari, iar in cazul predarii-primirii gestiunii de stocuri (gestiune stocuri), acestea trebuie semnate atat de catre persoana (sau persoanele) care preda (predau) gestiunea, cat si de catre gestionarul (gestionarii) care primeste (primesc) gestiunea.
  • Pentru bunurile aflate in ambalaje originale intacte, lichidele a caror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau marfurile in vrac etc. a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, in listele de inventariere se mentioneaza modul in care s-a facut inventarierea si datele tehnice care stau la baza calculelor.
  • În listele de inventariere se inscriu stocurile faptice stabilite de catre comisia de inventariere prin numarare, cantarire, masurare sau cubare, dupa caz.
  • Datele privind bunurile inventariate se inscriu in listele de inventariere imediat dupa determinarea cantitatilor inventariate, in ordinea in care ele au fost grupate, tinandu-se seama de dimensiunile si unitatile de masura cu care figureaza in evidenta de la locurile de depozitare si in contabilitate.
  • Evaluarea stocurilor faptice in listele de inventariere se face cu aceleasi preturi folosite la inregistrarea bunurilor in contabilitate.
  • Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se procedeaza la o verificare amanuntita a exactitatilor tuturor evaluarilor, calculelor, totalizarilor si inregistrarilor din contabilitate si din evidenta de la locurile de depozitare. Greselile identificate cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.
 • 3. Lista inventar circula:
  • – la gestionar (gestionari in cazul predarii-primirii gestiunii), pentru semnarea fiecarei file a listei, mentionand pe ultima fila a listei ca toate cantitatile au fost stabilite in prezenta sa (lor), ca bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea sa (lor), ca nu mai are (au) bunuri care nu au fost supuse inventarierii, precum si faptul ca preturile, cantitatile, calitatile si unitatile de masura au fost stabilite in prezenta sa (lor) si nu are (au) obiectiuni de facut;
  • – la membrii comisiei de inventariere, pentru semnarea fiecarei file a listei, calcularea listelor de inventariere, intocmirea recapitulatiei listelor de inventariere, stabilirea minusurilor sau a plusurilor valorice, stabilirea perisabilitatilor, conform dispozitiilor legale, in cadrul procesului-verbal al rezultatelor inventarierii;
  • – la compartimentul financiar-contabil unde se efectueaza confruntarea intre raportul de gestiune predat la contabilitate si valoarea totala a inventarului faptic. Totodata, se iau masuri pentru corecta determinare a valorii deprecierilor constatate si inregistrarea in contabilitate a ajustarilor pentru depreciere;
  • – la conducatorul compartimentului financiar-contabil si la oficiul juridic, impreuna cu procesele-verbale cuprinzand cauzele degradarii, deteriorarii bunurilor, numele persoanelor vinovate si cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru avizarea propunerilor facute de catre comisia de inventariere;
  • – la conducatorul unitatii, impreuna cu procesele-verbale sus-mentionate, pentru a decide asupra solutionarii propunerilor facute.
 • 4. Lista inventar se arhiveaza:
  • – la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  • – la compartimentul de verificari gestionare (exemplarul 2).
 • 5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului de lista inventar este urmatorul:
  • – denumirea formularului;
  • – data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului lista inventar;
  • – denumirea unitatii;
  • – gestiunea;
  • – locul de depozitare;
  • – numarul curent;
  • – denumirea bunurilor inventariate;
  • – unitatea de masura; cantitatea;
  • – pretul unitar de inregistrare in contabilitate;
  • – valoarea contabila;
  • – valoarea de inventar;
  • – deprecierea: valoarea, motivul, dupa caz;
  • – comisia de inventariere: numele si prenumele, semnatura;
  • – gestionar si gestionar primitor (in cazul predarii – primirii gestiunii de stocuri): numele si prenumele, semnatura;
  • – contabilitate: numele si prenumele, semnatura.

Inventarul in Facturis

 • In fereastra de Stoc – Inventar se realizeaza inventarul in programul Facturis : se introduce stocul faptic si programul de gestiune stocuri calculeaza automat toate diferentele si printeaza un proces verbal de inventariere.
 • Model proces verbal de inventar printat cu Facturis proces verbal de inventariere

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura