Tot ce trebuie să știi despre balanța de stocuri

Tot ce trebuie să știi despre balanța de stocuri
Ce este balanța de stocuri? Balanța de stocuri este un procedeu al metodei contabilității, de verificare a exactității înregistrărilor și de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei înregistrări.

La ce servește balanța de stocuri?

Balanța de stocuri servește la:

 • verificarea exactității înregistrărilor;

 • controlul concordanței dintre contabilitatea sintetică și analitică;

 • întocmirea situațiilor financiare

Cum se întocmește balanța stocurilor?

Balanța analitică a stocurilor se întocmește într-un singur exemplar, cel puțin anual, la încheierea exercițiului financiar sau la termenele de întocmire a situațiilor financiare periodice, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare și ori de câte ori se consideră necesar.

Balanța de stocuri cuprinde pentru toate conturile unității următoarele elemente:

 • denumirea unității

 • denumirea formularului

 • data pentru care se întocmește

 • simbolul și denumirea conturilor;

 • soldurile inițiale debitoare și creditoare;

 • totalul sumelor debitoare și creditoare ale lunii precedente, după caz;

 • rulajele curente debitoare și creditoare;

 • totalul rulajelor debitoare și creditoare, după caz;

 • totalul sumelor debitoare și creditoare;

 • soldurile finale debitoare sau creditoare

 • semnături: conducătorul departamentului financiar-contabil și persoana care întocmește documentul (după caz)

Unde circulă balanța de stocuri?

Balanța de stocuri nu circulă, deoarece este un document de sinteză. Aceasta se arhivează la departamentul financiar-contabil.

Cum se calculează balanța de stocuri?

Balanța de stocuri în luna se calculează atât cantitativ, cât și valoric, pentru fiecare articol și gestiune în parte. Ea cuprinde coloanele de stoc inițial, intrări, ieșiri și stoc final, pe partea cantitativă și sold inițial, intrat, ieșit și sold final pe partea valorică.

De ce să folosești un program de gestiune stocuri pentru balanța de stocuri?

Un program de gestiune stocuri, precum Facturis, oferă, pe lângă rapiditate și simplificare a muncii, posibilitatea corectării eventualelor greșeli și calculare automată.

La toate beneficiile de mai sus se adaugă și eficientizarea: poți vizualiza balanța stocurilor doar pentru un produs sau pe o gestiune anume, prețul cu sau fără TVA (în funcție de opțiunea bifată) sau prețul de intrare, respectiv de ieșire (în funcție de opțiunea bifată).

Model balanță stocuri printată cu Facturis

balanta stocuri

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura