Tag Archives: operatiuni casa

23 Jul 2013

Operatiuni de Casa

  Acest meniu permite introducerea operatiunilor din registrul de casa (exceptie facand chitantele emise de firma – acestea fiind preluate automat in registrul de casa).   Pentru a introduce o operatiune de casa noua, este necesar sa introduceti:   Numele angajatului – acesta poate fi introdus sau selectat, daca el a fost definit in cadrul meniului Rapoarte – Registru de casa – Nomenclator angajati; Data – implicit apare data curenta, ea putand fi modificata daca se doreste, acest lucru neafectand afisarea corecta a registrului de casa; Sumatotalul documentului de casa; Moneda – selectati moneda in care se va introduce documentul de casa; Explicatii – date suplimentare referitoare la documentul care urmeaza a fi introdus; Tip Act – selectati tipul documentuluidin lista derulanta; Doc/ Nr.Act – reprezinta numarul documentului de casa ce urmeaza a fi introdus; Tip incasare / plata – se selecteaza tipul operatiunii – incasare/plata.   Pentru a introduce operatiunea apasati butonul Adauga. Pentru a sterge o operatiune din lista este necesar sa selectati operatiunea respectiva din lista dupa care sa apasati butonul Sterge.   Programul Facturis va permite sa introduceti operatiuni de casa in valute diferite: RON,EUR, USD sau orice alta valuta pe care o aveti configurata in cadrul meniului Nomenclator – Curs.   Print – selectati dispozitia sau dispozitiile care trebuiesc printate si apoi apasati butonul Print. Exista 2 modele de printare a dispozitiilor de plata / incasare (A5 si A4 – in functie de bifa).   Apasand click-dreapta pe lista se pot exporta inregistrarile in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|) sau se pot printa.  
23 Jul 2013

Registru de Casa

  Registrul de casa reprezinta un document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii, pe baza documentelor justificative. Ajuta la stabilirea soldului de casa de la sfarsitul fiecarei zile. Este un document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa.   Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoana imputernicita pe baza actelor justificative de incasari si plati.   Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs. Se inregistreaza toate incasarile, dupa care acestea se totalizeaza (inclusiv soldul de casa reportat al zilei precedente), se inregistreaza apoi toate platile, iar totalul acestora se scade din sumele rezultate din insumarea incasarilor, pentru a se stabili soldul de casa al zilei respective.   Nomenclator Angajati – se introduc sau se sterg angajatii firmei. Acest nomenclator este folosit pentru introducerea dispozitiilor de plata sau a dispozitiilor de incasare in registrul de casa. Operatiuni Casa – se introduc operatiunile din registrul de casa (exceptie facand chitantele emise de firma – acestea fiind preluate automat in registrul de casa). Vizualizare Registru de Casa – se vizualizeaza si printeaza registrul de casa. Registrul de casa se poate printa in formatul care apare in fereastra sau in formularul clasic al registrului de casa.