PFA norma de venit

În articolul anterior am discutat despre faptul că o persoană fizică autorizată poate fi plătitoare de impozit în sistem real sau prin impozitare pe normă fixă de venit.

Astăzi vă vom povesti despre PFA-ul cu impozitare pe normă fixă de venit: ce este, care sunt prevederile din Codul Fiscal, care sunt normele anuale de impozitare la norma fixă de venit, care sunt obligațiile în ceea ce privește depunerea declarațiilor, ce impozite plătește un PFA cu impozitare la norma fixă de venit, care sunt contribuțiile opționale, dacă poate sau nu deduce cheltuieli și cum poate obține reduceri de taxe.

PFA norma de venit

Ce este PFA-ul cu impozitare la normă fixă de venit

Impozitarea pe normă fixă de venit se poate aplica doar persoanelor fizice autorizate care nu au salariați și constă în aplicarea cotelor de impozit asupra unei sume fixe, stabilite anual de către ANAF – prin direcțiile locale, în funcție de tipul de activitate și de anumite criterii.

La nivelul fiecărui județ sunt stabilite codurile C.A.E.N. pentru care există posibilitatea opțiunii de impozitare pe normă fixă de venit. Potrivit Codului fiscal, norma de venit nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12.

Cod Fiscal PFA cu impozitare la normă fixă de venit

ART. 69 – Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

(1) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității.

(2) Ministerul Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în conformitate cu activitățile din Clasificarea activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin hotărâre a Guvernului. Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București au următoarele obligații:

a) stabilirea nivelului normelor de venit;

b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

(3) Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.

(4) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin înmulțirea cu 12 a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă venitul net anual înainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sunt cele prevăzute în normele metodologice.

(5) În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate independentă, care generează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activități se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea respectivă.

(6) Dacă un contribuabil desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, venitul net din aceste activități se stabilește prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.

(7) În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate inclusă în nomenclatorul prevăzut la alin. (2) și o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68.

(8) Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligația să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală și nu au obligații privind evidența contabilă.

(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.

Norme anuale de venit pentru PFA cu impozitare la normă fixă

Normele anuale de venit pe anul 2017, stabilite pentru activități independente, conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt disponibile pe site-ul ANAF, pe care îl puteți accesa aici.

Obligații PFA cu normă fixă de venit

Persoanele fizice autorizate care aplică sistemul de impozitare pe normă fixă de venit aplică cel mai simplu mod de evidență contabilă și declarare către A.N.A.F., acestea fiind obligate să completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasări și plăți referitoare la încasări pentru activitatea respectivă. Scopul acestui registru este legat de urmărirea atingerii/depășirii plafonului de cifră de afaceri pentru încadrarea P.F.A. la plătitor de T.V.A. (atenție, venitul și nu încasările, determină cifra de afaceri, și acesta trebuie să fie sub 220.000 lei/an pentru ca P.F.A. să fie neplătitor de T.V.A.).

În cazul unui PFA la normă fixă de venit se transmite doar Declarația 220, în urma căreia se primește Decizia de impunere privind plățile anticipate. Impozitarea și plata contribuțiilor se fac la sumă fixă, așadar nu se mai completează și transmite Declarația 200 (ca în cazul PFA-ul cu impozitare la venit real) și nici nu se mai primește Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice. Declarația se depune pe suport de hârtie la administrația financiara unde PFA își are domiciliul.

Ce impozite plătește un PFA cu normă fixă de venit?

În cazul PFA-ului la normă fixă de venit, se vor plăti taxele și contribuțiile, chiar dacă antreprenorii nu vor reuși să realizeze nici o vânzare.

PFA cu normă fixă de venit datorează impozit 16% (cota unica) din respectiva normă, indiferent de nivelul real al veniturilor realizate, contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate (CASS) – 5,5% și contribuția la pensie (CAS), care poate să fie de 10,5% (caz în care vechimea în muncă este parțială – se ia în calcul o treime) sau 26,3% (caz în care vechimea este integrală).

Contribuții opționale pentru PFA la normă fixă de venit

Pe lângă contribuțiile obligatorii există și contribuții opționale, precum cea la bugetul asigurărilor pentru șomaj, asigurarea în caz de accidente de muncă și boli profesionale, precum și cea pentru concedii și indemnizații (F.N.U.A.S.S.).

Deși asigurarea pentru șomaj nu este obligatorie pentru o persoană fizică autorizată, ea poate alege să o plătească, în cazul în care dorește să beneficieze de ajutor de șomaj, atunci când, nu va mai avea activitate. Contribuția lunară la șomaj este de 0,5% din venitul asigurat. Persoanele fizice pot încheia contract de asigurare pentru șomaj cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în a cărei rază teritorială își au domiciliul.

Contribuția pentru concedii și indemnizații (F.N.U.A.S.S.) nu este obligatorie, însă un P.F.A. poate alege să o plătească dacă își dorește să beneficieze de indemnizații pentru concediile medicale.

Cheltuieli deduse la normă fixă de venit

Foarte important de menționat este faptul că în cazul unui PFA la normă fixă de venit, nu se deduc cheltuieli. Deducerea cheltuielilor este valabilă doar în cazul PFA-ului la normă reală de venit.  

Reduceri pentru PFA-uri la normă fixă de venit

Normele în vigoare oferă PFA-urilor impuse pe bază de normă de venit care sunt și salariate posibilitatea de a aplica un coeficient de corecție la determinarea venitului net. Pentru a obține această reducere, trebuie să depuneți la Agenția Națională de Administrare Fiscală o adeverință de salariat/ă, acesta fiind cel mai concludent document în baza căruia se acordă reducerea.

Această reducere se aplică și în situații precum:

  • pentru femeile care au împlinit vârsta de 60 de ani și bărbații care au împlinit 65 de ani, reducerea normei de venit este de 40%;

  • pentru persoanele cu handicap sau stare de invaliditate (altele decât handicapul grav sau accentuat), reducerea normei de venit este de 50%;

  • reducerea cu 50% până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru persoanele care se află în primul an de activitate și care au fost disponibilizate în ultimele trei luni

Cum ții contabilitatea unui PFA?

O persoană fizică autorizată își poate tine singură contabilitatea, în partidă simplă. Pentru a simplifica acest proces, există programele de facturare, precum Facturis, care simplifică procesul de emitere a facturilor, de raportare și oferă și varianta personalizării facturilor cu logo-ul propriu.

De ce spunem ca Facturis, programul online de emitere a facturilor, este cea mai buna alegere pentru tine? Iată 3 motive:

  • Programul Facturis (varianta desktop sau online) te scapă de tipizate și îți economisește timp

  • Poți emite facturile electronic, rapid, iar în varianta cloud, programul Facturis îți permite să emiți facturi și chitanțe de oriunde te-ai afla

  • Ai întotdeauna la dispoziție cele mai edificatoare tutoriale și asistența tehnică necesară pentru ca lucrurile să meargă așa cum îți dorești

Postari asemanatoare

1 Comment
Gherghinescu Doru

Buna ziua,
Am un pfa cu norma fixa de venit, imi trebuie casa de marcat

Comments are closed.

program de facturare integrat cu e-Factura