Registrul de casă în valută

Vă spuneam într-un articol anterior despre ce este registrul de casă, când se întocmește, ce documente stau la baza întocmirii lui, ce date apar pe registru, cum se calculează soldul final al zilei, ce trecem în registrul de casă și multe alte informații pe care ne-am gândit că le veți găsi ca fiind utile. Astăzi vom discuta despre registrul de casă în valută și sperăm ca și aceste informații să vă fie de folos.

Ce este registrul de casă în valută?

Registrul de casă în valută servește ca document de înregistrare operativă a încasărilor și plăților în valută, efectuate prin casieria unității, pe baza actelor justificative. Este un document de stabilire, la finalul fiecărei zile, a soldului de casă și de înregistrare în contabilitate a operațiunilor de casă în valută.

Registrul de casă în valută este un formular tipizat care trebuie completat în fiecare zi de către companii. Se poate achiziționa de la papetării, dar se poate lista şi din programe de facturare / gestiune stocuri / contabilitate sau se poate edita şi completa într-un format Word sau Excel.

Când se întocmește registrul de casă în valută?

Registrul de casă în valută se întocmește în două exemplare, zilnic, de către casierul unității sau de către altă persoană împuternicită, pe baza actelor justificative de încasări și plăți în valută.

Cum se întocmește registrul de casă în valută?

Registrul de casă în valută se completează cu toate operațiunile cu numerar din ziua respectivă (atât cu încasările, cât şi cu plățile efectuate în numerar). Trebuie specificat felul şi numărul actului cu care s-a făcut operațiunile respective, prin urmare se trece „ch” pentru chitanță şi numărul acesteia, „bf” pentru bon fiscal şi numărul acesteia, respectiv, dacă unitatea este dotată cu casă de marcat, la finalul zilei se scoate raportul zilnic (numit „z”), iar în cazul acesta se trece „z” şi numărul acesteia.

Așadar, din punct de vedere al informațiilor pe care le conține, registrul de casă trebuie să cuprindă cel puțin:

  • denumirea unității;

  • denumirea și data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

  • numărul curent;

  • numărul actului de casă;

  • explicații;

  • încasări;

  • plați;

  • report/sold ziua precedentă;

  • semnături: casier și compartiment financiar-contabil

În antetul coloanelor se înscrie fiecare fel de valută care se încasează sau se plătește. În coloanele formularelor se înregistrează sumele în valută, iar în ultima coloană se trece echivalentul acestor sume în lei, la cursul de schimb valutar din data efectuării operațiunilor din documentele în care s-au consemnat acestea.

Valutele care apar în două sau mai multe cursuri se trec în coloane diferite. La finalul zilei, rândurile neutilizate se barează.

Soldul de casă al zilei precedente se reportează pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs.

Cine folosește registrul de casă în valută?

Registrul de casă se semnează de către casier, pentru confirmarea înregistrării operațiunilor efectuate, şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate.

Exemplarul 1 rămâne la casier.

Modele de registru de casă în valută scoc cu programul Facturis:

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura