Bon de consum/transfer

 • Bon de Consum – document care justifica eliberarea din magazie a materialelor care vor intra in procesul de productie. Document justificativ de scadere din gestiune stocuri, de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate.
 • Bon de Transfer – intre doua gestiuni aflate in incinta unitatii. Dispozitie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta in incinta unitatii, un document justificativ pentru scadere din gestiunea predatorului si de incarcare in gestiunea primitorului. Transferul se efectueaza numai intre gestiuni din incinta aceleiasi unitati. In cazul gestiunilor dispersate teritorial se intocmeste Aviz de insotire a marfii.

Definitie pentru bon de consum din Dictionarul Fiscal

 • Dă dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata, cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective.

Definitie pentru bon de consum din Codul Fiscal

 • 1. Bonul de consum/transfer serveste ca:
  • – document de eliberare din magazie a materialelor;
  • – document justificativ de scadere din gestiune;
  • – document justificativ de inregistrare in contabilitate.
 • 2. Bonul de consum se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum, de catre compartimentul care efectueaza lansarea, pe baza programului de productie si a consumurilor normate, sau de catre alte compartimente ale unitatii, care solicita materiale pentru a fi consumate.
  • Bonul de consum colectiv se poate intocmi intr-un exemplar in conditiile utilizarii tehnicii de calcul.
  • Bonul de consum (colectiv), in principiu, se intocmeste pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiasi cont de materiale, loc de depozitare si loc de consum.
  • În situatia in care materialul solicitat lipseste din depozit, se procedeaza in felul urmator:
   – in cazul bonului de consum colectiv se completeaza rubrica cu denumirea materialului inlocuitor, dupa ce, in prealabil, pe verso-ul formularului se obtin semnaturile persoanelor autorizate sa aprobe folosirea altor materiale decat cele prevazute in consumurile normate;
   – in cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului inlocuit si se semneaza de aprobare a inlocuirii, in dreptul randului respectiv. Dupa inscrierea denumirii materialului inlocuitor se intocmeste un bon de consum separat pentru materialul inlocuitor sau se inscrie pe un rand liber in cadrul aceluiasi bon de consum.
  • În bonul de consum colectiv, coloanele „Unitatea de masura“ si „Cantitatea necesara“ de pe randul 2 se completeaza in cazul cand se solicita si se elibereaza din magazie materiale cu doua unitati de masura.
   Daca operatiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate in timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie sa inscrie pe documentul respectiv mentiunea „predat in timpul inventarierii“.
 • 3. Bonul de consum circula:
  • – la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);
  • – la persoanele autorizate sa aprobe folosirea altor materiale, in cazul materialelor inlocuitoare;
  • – la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);
  • – la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).
 • 4. Bonul de consum se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
 • 5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului de bon de consum/transfer este urmatorul:
  • – denumirea unitatii;
  • – denumirea formularului;
  • – produsul/lucrarea (comanda); norma; bucati lansate;
  • – numarul documentului; data eliberarii (ziua, luna, anul); numarul comenzii;
  • – denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); cantitatea necesara; U/M; cantitatea eliberata;pretul unitar; valoarea, dupa caz;
  • – data si semnatura gestionarului si a primitorului.

Model bon de consum/transfer

 

 

 

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura