Totul despre dispoziția de plată – încasare

Totul despre dispoziția de plată – încasare

La ce servește dispoziția de plată – încasare?

 

Dispoziția de plată – încasare servește ca:

 • dispoziție pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispozițiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenței de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;

 • dispoziție pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispozițiilor legale;

 • document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate, în cazul plăților în numerar efectuate fără alt document justificativ.

 

 

Cum se întocmește dispoziția de plată – încasare?

Dispoziția de plată – încasare se întocmește într-un exemplar de către compartimentul financiar-contabil, cea mai ușoară metodă fiind cu ajutorul unui program de facturare și gestiune stocuri, precum Facturis:

 • în cazul utilizării ca dispoziţie de plată, când nu există alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc…);

 • în cazul utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc…

 • în cazul utilizării ca dispoziţie de încasare, când nu există alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plată, somaţii de plată etc…).

Dispoziția de plată – încasare se semnează de întocmire la compartimentul financiar-contabil.

 

Ce informații trebuie să conțină dispoziția de plată – încasare?

Conținutul minimal obligatoriu al dispoziției de plată – încasare este:

 • denumirea unităţii;

 • denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

 • numele şi prenumele, precum şi funcţia (calitatea) persoanei care încasează/restituie suma;

 • suma încasată/restituită (în cifre şi în litere); scopul încasării/plăţii;

 • semnături: conducătorul unităţii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;

 • date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primită, data şi semnătura;

 • casier; suma plătită/încasată; data şi semnătura

 

Unde circulă dispoziția de plată – încasare?

 

Dispoziția de plată – încasare circulă la:

 • persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză în cazurile prevăzute de lege;

 • persoanele autorizate să aprobe încasarea sau plata sumelor respective;

 • casierie, pentru efectuarea operațiunii de încasare sau plată, după caz, şi semnarea de către casier; în cazul plăţilor, se semnează şi de persoana care a primit suma;

 • compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.

 

Dispoziția de plată – încasare se arhivează la departamentul financiar – contabil, anexă la registrul de casă.

 

 

 

 

 

 

 

Model de dispozitie de plata realizat cu programul de facturare Facturis

 • Model de dispozitie de plata printat pe A4 :

   

   

  dispozitie de plata A4

 • Model de dispozitie de plata printat pe A5 :

   

   

  dispozitie de plata A5

 

Alte informatii despre dispozitia de plata / incasare:

 

 

 

 

 

 

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura