All posts by admin

04 Jul 2017

Registrul de casă în valută

Vă spuneam într-un articol anterior despre ce este registrul de casă, când se întocmește, ce documente stau la baza întocmirii lui, ce date apar pe registru, cum se calculează soldul final al zilei, ce trecem în registrul de casă și multe alte informații pe care ne-am gândit că le veți găsi ca fiind utile. Astăzi vom discuta despre registrul de casă în valută și sperăm ca și aceste informații să vă fie de folos.

Ce este registrul de casă în valută?

Registrul de casă în valută servește ca document de înregistrare operativă a încasărilor și plăților în valută, efectuate prin casieria unității, pe baza actelor justificative. Este un document de stabilire, la finalul fiecărei zile, a soldului de casă și de înregistrare în contabilitate a operațiunilor de casă în valută.

Registrul de casă în valută este un formular tipizat care trebuie completat în fiecare zi de către companii. Se poate achiziționa de la papetării, dar se poate lista şi din programe de facturare / gestiune stocuri / contabilitate sau se poate edita şi completa într-un format Word sau Excel.

Când se întocmește registrul de casă în valută?

Registrul de casă în valută se întocmește în două exemplare, zilnic, de către casierul unității sau de către altă persoană împuternicită, pe baza actelor justificative de încasări și plăți în valută.

Cum se întocmește registrul de casă în valută?

Registrul de casă în valută se completează cu toate operațiunile cu numerar din ziua respectivă (atât cu încasările, cât şi cu plățile efectuate în numerar). Trebuie specificat felul şi numărul actului cu care s-a făcut operațiunile respective, prin urmare se trece “ch” pentru chitanță şi numărul acesteia, “bf” pentru bon fiscal şi numărul acesteia, respectiv, dacă unitatea este dotată cu casă de marcat, la finalul zilei se scoate raportul zilnic (numit “z”), iar în cazul acesta se trece “z” şi numărul acesteia.

Așadar, din punct de vedere al informațiilor pe care le conține, registrul de casă trebuie să cuprindă cel puțin:

 • denumirea unității;

 • denumirea și data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

 • numărul curent;

 • numărul actului de casă;

 • explicații;

 • încasări;

 • plați;

 • report/sold ziua precedentă;

 • semnături: casier și compartiment financiar-contabil

În antetul coloanelor se înscrie fiecare fel de valută care se încasează sau se plătește. În coloanele formularelor se înregistrează sumele în valută, iar în ultima coloană se trece echivalentul acestor sume în lei, la cursul de schimb valutar din data efectuării operațiunilor din documentele în care s-au consemnat acestea.

Valutele care apar în două sau mai multe cursuri se trec în coloane diferite. La finalul zilei, rândurile neutilizate se barează.

Soldul de casă al zilei precedente se reportează pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs.

Cine folosește registrul de casă în valută?

Registrul de casă se semnează de către casier, pentru confirmarea înregistrării operațiunilor efectuate, şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate.

Exemplarul 1 rămâne la casier.

Modele de registru de casă în valută scoc cu programul Facturis:

04 Jul 2017

Totul despre chitanța fiscală

Ce este chitanța fiscală?

Chitanța fiscală este un document emis cu ocazia vânzărilor produselor cu plata în numerar, care include în preț și taxa pe valoare adăugată (TVA). Emiterea unei chitanțe fiscale justifică automat primirea unei sume de bani în numerar, de către emitent.

Ca și factura fiscala, chitanța reprezintă un document primar pe baza căruia se înregistrează o operațiune contabilă și este un document financiar cu regim special de înseriere şi numerotare, iar numerotarea se efectuează în baza unei decizii interne. Astfel, fiecare chitanță va avea un număr sau o serie unice, care trebuie să fie secvențiale şi să țină cont de structura organizatorică a firmei, în funcție de puncte de lucru, filiale etc…

La ce se folosește chitanța fiscală?

Documentul financiar-contabil cel mai des utilizat în activitatea agenţilor economici este chitanţa și serveşte ca:

 • document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unității;

 • document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate (emis în cazul vânzării de produse sau prestării de servicii pentru care plata se face în numerar).

Care sunt elementele obligatorii pe o chitanță fiscală?

Elementele obligatorii pe chitanță fiscală sunt următoarele:

– denumire furnizor

– CIF furnizor

– număr de înregistrare la Registrul Comerțului al furnizorului

– adresă furnizor

– suma încasată (în cifre și litere) și ce reprezintă aceasta

– denumire client

– adresă client

Care este diferența dintre chitanța fiscală și bonul fiscal?

Atât bonul fiscal, cât și chitanța sunt documente care atestă tranzacții de decontare cu numerar. Exista, însă, unele particularități în utilizarea lor.

În cazul in care o entitate vinde către persoane fizice, tranzacția se realizează pe baza de bon fiscal. La cererea persoanelor fizice entitatea este obligată să emită și factură. În cazul în care entitatea vinde către persoane juridice, de regulă, se emite și factură, iar pentru decontare se  poate utiliza fie bonul, fie chitanța.

Pentru vânzarea cu amănuntul (indiferent dacă clientul este persoană fizică sau juridică), legea obligă la utilizarea caselor de marcat – care eliberează bon fiscal – un document simplificat al tranzacției. Bonul fiscal joaca rol de factură + chitanță și poate fi înregistrat inclusiv în contabilitatea persoanelor juridice. La solicitarea expresă a clientului, vânzătorul este obligat să elibereze și factură, alături de bonul fiscal. În acest caz, bonul fiscal joacă numai rol de chitanță.

Plata poate fi făcută cash și aici intervine chitanța sau bonul fiscal. Chitanța poate fi emisă de orice persoană juridică, iar bonul doar de către cei cu case de marcat (vânzare cu amănuntul). Bon se poate emite și pentru plățile prin bancă (cu cardul), însă chitanța este doar pentru cash.

Bonul nu este același lucru cu factura. Chiar dacă exista tranzacții unde se dă doar bon, asta nu înseamnă că acesta ține loc de factură. Daca bonul are CIF-ul firmei pe el, atunci este factura simplificată – se poate deduce TVA-ul pe baza lui, fără a mai cere și o factură însoțitoare, însă aceste facturi simplificate nu se declară la ANAF ca tranzacții între persoane plătitoare de TVA. Exista și plăți unde se dă doar chitanță, fără factură (de exemplu, întreținerea de bloc sau chirii către persoane fizice), dar de regula chitanța e însoțită și de factură.

Există chitanță cu minus?

Chitanța nu poate fi întocmită cu semnul “minus”, deoarece  acest semn are semnificația unei corecții, iar conform pct. 11 din Normele de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile aprobate prin OMEF 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, nu se admit corecturi la documentele pe baza cărora se primește, se eliberează sau se justifică numerarul.

Așadar, la plata sumei către client, în urma anularii tranzacției prin returul mărfii inițial livrate și încasate, clientul va fi cel care emite chitanța, pentru că el încasează suma.

Modele de chitante in valuta emise cu programul de facturare Facturis

 

Ce este chitanța fiscală în valută?

Chitanța fiscală în valută se întocmește la unitățile care efectuează operațiuni în valută, pentru fiecare sumă în valută, de către casierul unității și se semnează de către acesta. Regulile referitoare la chitanța simpla se aplică și pentru chitanța pentru operațiunile în valuta. În plus, la elementele obligatorii ale chitanței, se adaugă în mod particular și :

 • suma în valută (în cifre și în litere),

 • cursul de schimb valutar

 • și contravaloarea în lei

Modele de chitante in valuta emise cu programul de facturare Facturis

04 Jul 2017

Totul despre factura proformă

Ce este factura proformă?

Factura proformă reprezintă o copie a facturii fiscale, trimisă în avans potențialului client, cu mențiunea că nu generează obligații de plată pentru acesta și nici nu reprezintă un document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Factura proformă poate fi emisă în toate etapele unui proces de vânzare către un cumpărător sau un potențial cumpărător. Dacă potențialul cumpărător/cumpărătorul decide achiziția respectivului produs/serviciu, poate achita factura proformă. După achitarea acesteia primește factura fiscală și/sau contractul, după caz.

Factura proformă nu necesită ștampilă sau semnătură și poate fi transmisă în orice format (electronic, hârtie, fax etc…).

Ce conține factura proformă?

Factura proformă conține aceleași elemente ca o factură fiscală: denumirea, datele de identificare și de plată ale vânzătorului și ale cumpărătorului, data, denumirea bunurilor și serviciilor livrate/prestate, data scadentă, cantitatea, valoarea.

La ce se folosește factura proformă?

Factura proformă se transmite pentru a comunica detaliile produselor/serviciilor, prețul și detaliile necesare achitării contravalorii acestora.

Există companii care decid folosirea proformei ca înștiințare de plată în avans pentru clienții cărora le vând produse/servicii, dar cu care nu au semnat încă un contract și de la care doresc încasarea în avans a plății.

Anumiți vânzători de produse sau servicii pot folosi proforma pe parcursul derulării colaborării cu unii parteneri, cum ar fi în cazul contractelor de prestări servicii de tip abonament sau cu plata în tranșe, caz în care proforma le oferă un mai bun control al cash flow-ului. Mai exact, vânzătorii emit factura proformă ca o înștiințare de plată cu data scadentă prevăzută în contract, evitând în acest fel emiterea unor facturi fiscale, colectarea TVA-ului sau continuarea serviciilor pentru clienții rău-platnici, precum și eventualele costuri adiționale cu recuperarea respectivelor creanțe.

Factura proformă poate fi transmisă împreună cu documentul utilizat pentru descrierea serviciilor (deviz de reparații, situație lucrări etc…), în vederea acceptării acestora de către cumpărător și pentru efectuarea plății.

Care sunt diferențele între factura proformă și factura fiscală?

Factura proformă nu are valoare contabilă, deci nu trebuie înregistrată în contabilitate și nu reprezintă un document de plată, precum factura normală. Dacă factura fiscală reprezintă o obligație de plată, proforma poate fi interpretată ca o enumerare și detaliere a produselor/serviciilor oferite de către vânzător cumpărătorului.

Contabilii pot folosi informații din factura proformă referitoare la valoarea anumitor servicii prestate pentru care nu s-a emis încă factura fiscală. Notele contabile nu vor avea la bază doar proforma, ci vor avea în vedere și situațiile de lucrări, procesele verbale sau alte documente care atestă prestarea respectivelor servicii.

Factura proformă are valoare fiscală?

Factura proformă nu are valoare fiscală, dar pe baza ei, cumpărătorul poate efectua plata către vânzător.

Programul de facturare si gestiune stocuri (Facturis.ro / Facturis-Online.ro) emite facturi, proforme, chitanțe, rapoarte, fișe client și furnizor, vă ajută la întocmirea registrului de casă și la gestiunea stocurilor.

03 Jul 2017

Cum poți gestiona mai multe magazine, fără bătăi de cap și cheltuieli exagerate?

Ai mai multe magazine și pierzi foarte mult timp pentru a le gestiona?! Avem o soluție pentru tine!

Evoluția continuă, atât a pieței din România, cât și a tehnologiei informatice, a dus la crearea unui program complet de facturare și gestiune online care să satisfacă nevoile aflate într-o continuă schimbare ale clienților: Facturis-Online.ro

Programul nostru răspunde cu promptitudine, oferind soluția completă online de facturare și gestiune pentru administrarea afacerilor și oferă clienților suportul tehnic necesar, pornind de la simpla întocmire a unei facturi, chitanțe până la întocmirea de rapoarte complexe, care să conducă la creșterea profitabilității afacerilor clienților noștri, printr-un management profesional al informațiilor și tehnicii de calcul.

1. Mobilitate

Facturis Onine poate fi folosit de oriunde și de pe orice tip de dispozitiv: laptop, smartphone sau tabletă, și permite folosirea mai multor conturi simultan, datorită faptului că este un program de facturare în cloud. În plus, indiferent de câți angajați ai firmei tale au nevoie sa folosească un astfel de program, resursele cloud ale softului de facturare online sunt mereu disponibile.

gestiune magazin

2. Puncte de lucru

Se pot configura puncte de lucru ale aceleași societăți, poți crea un număr nelimitat de utilizatori cărora să le acorzi diferite drepturi asupra meniurilor din program și se pot emite oricâte documente dorești. Se pot vizualiza operațiunile pe fiecare punct de lucru, astfel că nu va mai fi necesara deplasarea ta până acolo. Acte precum facturile, chitanțele, rapoartele sau diferitele registre pot fi emise, așa cu menționam mai sus, de oriunde și de către orice angajat căruia îi permiți accesul.

gestiune magazin

3. Optiuni multiple

Documentele se emit simplu și rapid, datorită faptului că programul autocompletează datele și detaliile clienților, furnizorilor, produselor. Astfel, o factură se poate înregistra în program și lista în câteva secunde. Gestiunea stocurilor, raportul facturilor, chitanțe, fișa de client, fișa furnizor, întocmirea registrului de casă pentru diferite monede, toate  sunt cu salvare digitală în fișier Excel sau PDF. Rapoartele se generează automat și le poți accesa în orice moment, pentru a beneficia de o situație în timp real.

4. Interconectivitate cu alte aplicații

Aplicația Facturis Online poate fi interconectată cu alte aplicații, cum ar fi magazinele online și alte sisteme de comerț electronic. În acest scop, la secțiunea Facturis Online – API, de pe site-ul nostru, am pregătit o listă actualizată a funcțiilor API implementate în Facturis Online, împreună cu metoda de apelare, specificații privind răspunsul, tratarea eventualelor erori și exemple de apelare.

5. Securitatea datelor

Datorită programului Facturis Online, scapi și de grija pierderii datelor din cauza calculatoarelor care mai creează probleme uneori. La noi, baza de date se află pe 2 servere performante, securizate, unde se fac copii de siguranță zilnice, pentru protecția datelor tale. Datele sunt stocate, de obicei, în sisteme multiple. Acest lucru permite nu doar crearea unor copii de siguranță ce pot fi accesare instantaneu, dar și eliminarea riscului de a pierde date extrem de importante privind contabilitatea firmei sau facturile emise, din cauza unor fenomene incontrolabile, precum un incendiu, inundații, pene de curent sau chiar a unei defecțiuni apărute la calculatorul respectiv.

6. Suport online

Suportul tehnic online este gratuit. Ne poți contacta gratuit pe telefon sau email și echipa noastră îți stă la dispoziție pentru soluționarea oricărei neclarități în utilizarea aplicației de facturare și gestiune stocuri online.

Pare prea simplu ca să fie adevărat?! Nu este nicio problemă: poți testa gratuit, timp de 30 zile, programul nostru de facturare și gestiune stocuri online, fără nici un fel de restricție. La finalul acestei perioade, decizia de achiziționare este doar a ta!

facturis-online.ro

26 Jun 2017

Ce oferă un program de facturare online în plus față de varianta desktop?

Piața programelor de facturare a luat avânt în ultimii ani, în țara noastră, permițând companiilor mici sau mari să reducă semnificativ costurile (în timp și bani) și, în același timp, să eficientizeze procedurile financiare și contabile.

Ce oferă un program de facturare online

Un program de facturare permite mult mai multe operațiuni contabile. Majoritatea se află la un click distanță. Din acest motiv, am creat programul de facturare Facturis, care permite emiterea cu ușurință a unui număr mare de documente contabile, precum și păstrarea evidențelor firmei, astfel încât cele mai importante date sunt doar la un click distanță.

Dar ce oferă în plus un program de facturare online, față de varianta desktop? Răspunsul e simplu: cloud. Important de menționat este că, pentru a folosi servicii de tip cloud este necesară o conexiune la internet, iar aceasta este chiar principala diferență între programul de facturare online și cel desktop.

Dar să începem cu începutul.

Emiterea documentelor se realizează simplu si rapid, programul autocompletând datele și detaliile clienților, furnizorilor, produselor. Astfel, o factură se poate înregistra în program și lista în câteva secunde. Pentru a vă convinge, vă oferim posibilitatea de a testa gratuit, timp de 30 zile programul nostru de facturare și gestiune stocuri online, fără nici un fel de restricție. Decizia de achiziționare vă aparține!

Un program de facturi online, precum Facturis, poate fi folosit de oriunde și de pe orice tip de dispozitiv: laptop, smartphone sau tabletă. Mai mult decât atât, programele de facturare în cloud permit folosirea mai multor conturi simultan. Așadar, indiferent de câți angajați ai firmei dumneavoastră au nevoie sa folosească un astfel de program, resursele cloud ale softului de facturare online sunt mereu disponibile.

Concret, se pot configura puncte de lucru ale aceleași societăți, puteți crea un număr nelimitat de utilizatori cărora să le acordați diferite drepturi asupra meniurilor din program și se pot emite oricâte documente doriți. Se pot vizualiza operațiunile pe fiecare punct de lucru, astfel că nu va mai fi necesara deplasarea dumneavoastră pana acolo. Acte precum facturile, chitanțele, rapoartele sau diferitele registre pot fi emise, așa cu spuneam mai sus, de oriunde și de către orice angajat căruia îi permiteți accesul.

Gestiune stocuri, raport facturi, chitanțe, fișă client, fișă furnizor, întocmirea registrului de casă pentru diferite monede? Toate sunt cu salvare digitală: fișier Excel sau PDF. Rapoartele se generează automat și le puteți accesa în orice moment, pentru a beneficia de o situație în timp real.

Siguranța datelor salvate în program este acum o certitudine. Scăpați de grija pierderii datelor din cauza calculatorului care (poate) va creează probleme (baza de date se află pe un server performant, securizat, unde se fac copii de siguranță zilnice, pentru protecția datelor dumneavoastră). Este deja stabilit că securitatea datelor în cloud este mai ridicată, din mai multe motive:

 • conexiunile către server sunt securizate și criptate,

 • serverele pentru cloud computing sunt actualizate și menținute de către un personal specializat, care este permanent la curent cu ultimele amenințări informatice,

 • datele sunt stocate, de obicei, în sisteme multiple. Acest lucru permite nu doar crearea unor copii de siguranță ce pot fi accesare instantaneu, dar și eliminarea riscului de a pierde date extrem de importante privind contabilitatea firmei sau facturile emise, din cauza unor fenomene incontrolabile, precum un incendiu, inundații, pene de curent sau chiar a unei defecțiuni apărute la calculatorul respectiv.

Suportul tehnic online este gratuit. Ne puteți contacta gratuit pe telefon sau email și echipa noastră vă sta la dispoziție pentru soluționarea oricărei neclarități în utilizarea aplicației de facturare și gestiune stocuri online.

Revenind la întrebarea noastră, este important de menționat faptul că majoritatea programelor bune de facturare desktop, precum Facturis, oferă posibilitatea gestionarii stocurilor, dar fără o conexiune la internet nu veți putea vizualiza în timp real date de la mai multe puncte de lucru sau magazine. În cele din urmă, decizia dumneavoastră în favoarea unui program de facturare online sau desktop trebuie să țină cont de trei aspecte principale:

 • mărimea companiei

 • necesitatea accesului în timp real la date din mai multe puncte de vânzare

 • mobilitatea dorită

26 Jun 2017

10 motive să folosești un program de vânzare în magazinul tău

Dacă ai un magazin, știi deja câtă bătaie de cap poate să-ți dea contabilitatea primară. Facturare, stocuri, chitanțe, rapoarte, toate acestea intră în atribuțiile tale, în fiecare zi. Dar ce-ar fi dacă ai avea un ajutor de nădejde?!

10 motive să folosești un program de vânzare în magazinul tău

Există acum programe de facturare, stocuri și contabilitate primară, precum Facturis, care te pot ajuta să economisești timp și să ai cele mai bune rezultate. Iată 10 motive pentru care un astfel de program îți poate fi de folos:

 1. Poți emite o factură în câteva secunde. La fel și în cazul celorlalte documente necesare firmei tale.

 2. Ții sub control afacerea ta. Există o gestiune a tipizatelor, astfel că poți supraveghea și controla oricând angajații.

 3. Calcularea se face automat, astfel că poți să fii sigur că nu vor fi problem de calcul sau erori.

 4. Nu există greșeli. Iar dacă acestea apar, se pot corecta foarte ușor, iar documentele pot fi reprintate.

 5. Primești rapoarte avansate. Astfel îți vei putea ține afacerea sub control, pentru că vei putea vedea oricând graficele și rapoartele cu toată situația firmei tale: vânzări pe clienți, vânzări pe produse, încasări-plăți, situație profit, gestiune stocuri, fișă client, fișă furnizor etc… Programul de gestiune a magazinului îți permite, de asemenea, să vizualizezi graficele și în format 3D.

 6. Gestiunea stocurilor se face ușor și rapid, astfel că se pot optimiza foarte simplu comenzile către furnizori. De asemenea, se pot urmări mișcările de stocuri pentru un anumit produs, într-un anumit interval de timp, de exemplu top vânzări produse, evoluție mărfuri etc…

 7. Îți oferă posibilitatea lucrului cu agenți, avantajul fiind acela că poți vizualiza vânzările pentru fiecare în parte.

 8. Poți să îți personalizezi facturile cu sigla firmei tale și poți adăuga o imagine de fundal pe toate facturile emise, lucru ca îți va impresiona, cu siguranță, clienții.

 9. La curent cu toate modificările legale. Programul este adaptat constant, conform cu legislația în vigoare, astfel că nu trebuie să îți mai faci griji cu modificările apărute în lege.

 10. Primești asistență tehnică gratuită. Echipa facturis.ro este mereu la dispoziția ta, în orice situație.

20 Jun 2017

Totul despre registrul de casa

Ce este registrul de casă?

Toate persoanele juridice şi fizice care efectuează operaţiuni cu numerar trebuie să întocmească Registrul de casă. Utilizarea acestui document este reglementată de Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi de Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008, care aprobă normele specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile.

Registrul de casă este un document de înregistrare operativă a încasărilor și plăților în numerar efectuate prin casieria unității, pe baza documentelor justificative, care ajuta la stabilirea soldului de casă de la finalul fiecărei zile.

Registrul de casă este un formular tipizat care trebuie completat în fiecare zi de către companii. Se poate achiziționa de la papetării, dar se poate lista şi din programe de contabilitate primara sau se poate edita şi completa într-un format Word sau Excel.

Când se întocmește registrul de casă?

Registrul de casă se întocmește zilnic, în două exemplare, de către persoanele care au calitatea de casier, pe baza actelor justificative de încasări și plăți. Un exemplar este arhivat la casierie, iar al doilea exemplar, la compartimentul financiar-contabil, pentru o perioadă de 10 ani.

Ce documente stau la baza întocmirii registrului de casă?

Chitanţa este documentul justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casierie. Se utilizează, cel mai adesea, pentru sumele încasate de la clienți. Se întocmește în două exemplare pentru fiecare sumă încasată, de către casier şi se semnează pentru primirea sumei.

Dispoziţia de plată/încasare se utilizează pentru achitarea unor sume, respectiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, procurare de materiale, etc…, a diferenței de încasat de către titularul de avans, în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit; încasarea unor sume ce nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare; plăţi în numerar fără document justificativ prin care se dispune plata (ştat salarii)

Împuternicirea servește ca document în vederea încasării unor drepturi bănești, atunci când titularul nu se poate prezenta;

Decontul de cheltuieli/deplasare este documentul justificativ pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate, pentru stabilirea diferențelor de primit/restituit şi pentru înregistrarea în contabilitate. Se întocmește într-un singur exemplar de către titularul de avans.

Ce date apar pe registrul de casă?

Pe formular trebuie să apară numele firmei, ziua pentru care se completează registrul şi soldul inițial, care este egal cu soldul final din ziua precedentă, operațiunile cu numerar care au avut  loc în ziua raportării şi soldul final al zilei. Toate operațiunile trebuie numerotate de la 1, iar numerele trebuie să meargă în mod crescător în continuare.

Registrul de casă se completează cu toate operațiunile cu numerar din ziua respectivă (atât cu încasările, cât şi cu plățile efectuate în numerar). Trebuie specificat felul şi numărul actului cu care s-a făcut operațiunile respective, prin urmare se trece “ch” pentru chitanță şi numărul acesteia, “bf” pentru bon fiscal şi numărul acesteia, respectiv, dacă unitatea este dotată cu casă de marcat, la finalul zilei se scoate raportul zilnic (numit “z”), iar în cazul acesta se trece “z” şi numărul acesteia.

Așadar, din punct de vedere al informațiilor pe care le conține, registrul de casă trebuie să cuprindă cel puțin:

 • denumirea unității;

 • denumirea și data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

 • numărul curent;

 • numărul actului de casă;

 • explicații;

 • încasări;

 • plați;

 • report/sold ziua precedentă;

 • semnături: casier și compartiment financiar-contabil

Cum se calculează soldul final al zilei?

După ce registrul de casă a fost completată cu toate operațiunile efectuate în ziua la care se face referire, se calculează soldul final al zilei prin formula simpla:

SOLDUL FINAL AL ZILEI = SOLD INIŢIAL + VENITURILE ZILEI – CHELTUIELILE ZILEI

Soldul final al zilei

Este foarte important de menționat faptul că soldul casei nu poate fi niciodată negativ. În cel mai rău caz, soldul casei la finalul zilei trebuie să fie pe 0. În caz că sunt cheltuieli şi nu sunt venituri care să le acopere, se face creditare a firmei de către administrator, căruia i se vor restitui banii atunci când în casă vor fi bani suficienți.

Cum se contabilizează creditarea firmei de către administrator? Creditarea firmei de către administrator se va contabiliza astfel: Nr. Ctr.: (numărul care urmează) Felul actului: DI (dispoziţie de încasare) Numărul actului: (numărul care urmează pentru ca şi dispoziţiile de plată şi dispoziţiile de încasare se numerotează în continuare începând cu numărul 1;) Explicaţii: Creditare societate Încasare: Se trece minimum suma cu care casa ajunge pe 0, dar se poate credita şi cu sume mai mari.

Ce trecem în registru de casă?

În registrul de casă se trec doar chitanţele și bonurile fiscale, pentru că aceste acte contabile reprezintă stingerea creanțelor. Facturile nu se trec în registrul de casă, pentru că acestea reprezintă crearea, instituirea unor creanțe, datorii care se sting în momentul plății şi se justifică cu un bon fiscal sau cu o chitanţă.

Organizarea registrului de casă

 • filele registrului de casă se aşează în ordine cronologică;

 • în spatele fiecărei file se ataşează documentele justificative (pentru documentele justificative de dimensiuni mai mici, se recomandă capsarea sau lipirea lor pe coli A4);

 • se predau contabilului-şef sub semnatură.

Cine semnează registrul de casă?

Registrul de casă se semnează de către casier, pentru confirmarea înregistrării operațiunilor efectuate, şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate.

Exemplarul 1 rămâne la casier.

Care este plafonul casieriei?

Nu exista un anumit plafon al sumei care poate fi lăsată în casieria unității. Așadar, se poate păstra oricât, însă la un control trebuie făcută dovada fizica a existenței sumelor reflectate în registrul de casă.

Ce este registrul de casă în valută?

Registrul de casă în valută servește ca document de înregistrare operativă a încasărilor și plăților în valută, efectuate prin casieria unității, pe baza actelor justificative. Este un document de stabilire, la finalul fiecărei zile, a soldului de casă și de înregistrare în contabilitate a operațiunilor de casă în valută.

Cum se întocmește registrul de casă în valută?

Registrul de casă în valută se întocmește în două exemplare, zilnic, de către casierul unității sau de altă persoană împuternicită, pe baza actelor justificative de încasări și plăți în valută.

În antetul coloanelor se înscrie fiecare fel de valută care se încasează sau se plătește. În coloanele formularelor se înregistrează sumele în valută, iar în ultima coloană se trece echivalentul acestor sume în lei, la cursul de schimb valutar din data efectuării operațiunilor din documentele în care s-au consemnat acestea.

Valutele care apar în două sau mai multe cursuri se trec în coloane diferite. La finalul zilei, rândurile neutilizate se barează.

Soldul de casă al zilei precedente se reportează pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs.

De ce este bine să folosești un program de contabilitate pentru redactarea registrului de casă?

În cazul întocmirii manuale a registrului de casă, trebuie acordată atenţie la modul de stabilire a soldului de casă. Se întâlnesc, în practică, situații în care nu i se acordă atenția cuvenită, pe motivul că oricum se înregistrează în contabilitate electronică şi, dacă este cazul, se corectează. Se fac frecvent greşeli la totalizarea sumelor sau la stabilirea soldului, la sfârșitul zilei. Din acest motiv, recomandăm verificarea operațiunilor matematice de totalizare a sumelor şi stabilire a soldului de casă, la sfârșitul zilei.

În cazul unui program de contabilitate primara pentru redactarea registrului de casă, orice greșeală se poate corecta fără probleme și se reprintează foarte ușor. Astfel, veți evita orice potențială eroare și aveți control asupra a ceea ce se raportează prin intermediul registrului, asigurându-vă, în același timp, că toate datele sunt corecte. Mai mult decât atât, aspectul documentelor va fi unul profesionist care va impresiona.

Exemplu de Registru de Casa scos cu ajutorul programului FACTURIS (model clasic – tipizat)

 

Exemplu de Registru de Casa scos cu ajutorul programului FACTURIS (model nou – in care incap mai multe inregistrari pe o pagina)

 
20 Jun 2017

8 motive să renunțați la tipizate

 1. Economisiți timp şi scăpați de toate tipizatele. Nu mai este nevoie să completați de mână diferite tipizate

Cu ajutorul unui program de facturare un tipizat se poate înregistra și printa în câteva secunde, lucru care se aplică și în cazul următoarelor documente (tipizate):

 • factură fiscală
 • factură proformă
 • factură furnizor
 • invoice (salvează factura în altă limbă)
 • factură externă
 • aviz
 • aviz de însoțire a mărfii
 • aviz de ieșire
 • bon fiscal
 • deviz
 • deviz lucrare
 • ofertă
 • tipizat factură
 • nir
 • notă de intrare recepție
 • bon de consum
 • bon de transfer
 • bon de consum-transfer
 • transfer între gestiuni
 • raport de producție
 • registrul de gestiune zilnic
 • inventar
 • fișă de inventar
 • rețetar
 • registrul de casă
 • jurnal încasări
 • jurnal plăți
 • jurnal vânzări
 • jurnal cumpărări
 • fișă client
 • fișă furnizor
 • balanță stocuri
 1. Scăpați de ștersături. Cu ajutorul unui program precum Facturis se completează corect tipizatele, iar calculele vor fi făcute automat, ceea ce vă garantează că vor fi corecte.

 2. Aveți o gestiune a tipizatelor, astfel că puteți supraveghea și controla oricând angajații.

 3. Flexibilitate. Puteți oricând modifica un tipizat/document și îl puteți reprinta. În cazul tipizatelor, corecturile nu sunt permise.

 4. Profesionalism și siguranță. Factura este documentul care vă reprezintă în relația cu clienții și astfel un program de facturare vă poate printa factura în mai multe modele profesionale. Un alt aspect deosebit de important îl reprezintă posibilitatea de a crea un backup al datelor dumneavoastră, astfel încât să puteți sta liniștiți ca acestea nu se vor pierde, nici măcar în cazul unei întâmplări neprevăzute.

 5. În pas cu legea. Acest tip de program de contabilitate primară este adaptat legislației în vigoare, astfel că tipizatele dumneavoastră vor fi 100% în pas cu legea.

 6. Personalizare. Puteți să vă personalizați factura cu sigla firmei și, de asemenea, puteți adăuga o imagine de fundal pe toate facturile emise de dumneavoastră, pentru a vă impresiona clienții.

 7. Asistență tehnică gratuită. Tipizatele vă dau bătăi de cap și nu știți la cine să apelați?! Un program de facturare online rezolvă acest aspect simplu și rapid! Echipa facturis.ro este mereu la dispoziția dumneavoastră, în orice situație.

20 Jun 2017

PFA norma de venit

În articolul anterior am discutat despre faptul că o persoană fizică autorizată poate fi plătitoare de impozit în sistem real sau prin impozitare pe normă fixă de venit.

Astăzi vă vom povesti despre PFA-ul cu impozitare pe normă fixă de venit: ce este, care sunt prevederile din Codul Fiscal, care sunt normele anuale de impozitare la norma fixă de venit, care sunt obligațiile în ceea ce privește depunerea declarațiilor, ce impozite plătește un PFA cu impozitare la norma fixă de venit, care sunt contribuțiile opționale, dacă poate sau nu deduce cheltuieli și cum poate obține reduceri de taxe.

PFA norma de venit

Ce este PFA-ul cu impozitare la normă fixă de venit

Impozitarea pe normă fixă de venit se poate aplica doar persoanelor fizice autorizate care nu au salariați și constă în aplicarea cotelor de impozit asupra unei sume fixe, stabilite anual de către ANAF – prin direcțiile locale, în funcție de tipul de activitate și de anumite criterii.

La nivelul fiecărui județ sunt stabilite codurile C.A.E.N. pentru care există posibilitatea opțiunii de impozitare pe normă fixă de venit. Potrivit Codului fiscal, norma de venit nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12.

Cod Fiscal PFA cu impozitare la normă fixă de venit

ART. 69 – Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

(1) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității.

(2) Ministerul Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în conformitate cu activitățile din Clasificarea activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin hotărâre a Guvernului. Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București au următoarele obligații:

a) stabilirea nivelului normelor de venit;

b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

(3) Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.

(4) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin înmulțirea cu 12 a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă venitul net anual înainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sunt cele prevăzute în normele metodologice.

(5) În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate independentă, care generează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activități se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea respectivă.

(6) Dacă un contribuabil desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, venitul net din aceste activități se stabilește prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.

(7) În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate inclusă în nomenclatorul prevăzut la alin. (2) și o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68.

(8) Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligația să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală și nu au obligații privind evidența contabilă.

(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.

Norme anuale de venit pentru PFA cu impozitare la normă fixă

Normele anuale de venit pe anul 2017, stabilite pentru activități independente, conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt disponibile pe site-ul ANAF, pe care îl puteți accesa aici.

Obligații PFA cu normă fixă de venit

Persoanele fizice autorizate care aplică sistemul de impozitare pe normă fixă de venit aplică cel mai simplu mod de evidență contabilă și declarare către A.N.A.F., acestea fiind obligate să completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasări și plăți referitoare la încasări pentru activitatea respectivă. Scopul acestui registru este legat de urmărirea atingerii/depășirii plafonului de cifră de afaceri pentru încadrarea P.F.A. la plătitor de T.V.A. (atenție, venitul și nu încasările, determină cifra de afaceri, și acesta trebuie să fie sub 220.000 lei/an pentru ca P.F.A. să fie neplătitor de T.V.A.).

În cazul unui PFA la normă fixă de venit se transmite doar Declarația 220, în urma căreia se primește Decizia de impunere privind plățile anticipate. Impozitarea și plata contribuțiilor se fac la sumă fixă, așadar nu se mai completează și transmite Declarația 200 (ca în cazul PFA-ul cu impozitare la venit real) și nici nu se mai primește Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice. Declarația se depune pe suport de hârtie la administrația financiara unde PFA își are domiciliul.

Ce impozite plătește un PFA cu normă fixă de venit?

În cazul PFA-ului la normă fixă de venit, se vor plăti taxele și contribuțiile, chiar dacă antreprenorii nu vor reuși să realizeze nici o vânzare.

PFA cu normă fixă de venit datorează impozit 16% (cota unica) din respectiva normă, indiferent de nivelul real al veniturilor realizate, contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate (CASS) – 5,5% și contribuția la pensie (CAS), care poate să fie de 10,5% (caz în care vechimea în muncă este parțială – se ia în calcul o treime) sau 26,3% (caz în care vechimea este integrală).

Contribuții opționale pentru PFA la normă fixă de venit

Pe lângă contribuțiile obligatorii există și contribuții opționale, precum cea la bugetul asigurărilor pentru șomaj, asigurarea în caz de accidente de muncă și boli profesionale, precum și cea pentru concedii și indemnizații (F.N.U.A.S.S.).

Deși asigurarea pentru șomaj nu este obligatorie pentru o persoană fizică autorizată, ea poate alege să o plătească, în cazul în care dorește să beneficieze de ajutor de șomaj, atunci când, nu va mai avea activitate. Contribuția lunară la șomaj este de 0,5% din venitul asigurat. Persoanele fizice pot încheia contract de asigurare pentru șomaj cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în a cărei rază teritorială își au domiciliul.

Contribuția pentru concedii și indemnizații (F.N.U.A.S.S.) nu este obligatorie, însă un P.F.A. poate alege să o plătească dacă își dorește să beneficieze de indemnizații pentru concediile medicale.

Cheltuieli deduse la normă fixă de venit

Foarte important de menționat este faptul că în cazul unui PFA la normă fixă de venit, nu se deduc cheltuieli. Deducerea cheltuielilor este valabilă doar în cazul PFA-ului la normă reală de venit.  

Reduceri pentru PFA-uri la normă fixă de venit

Normele în vigoare oferă PFA-urilor impuse pe bază de normă de venit care sunt și salariate posibilitatea de a aplica un coeficient de corecție la determinarea venitului net. Pentru a obține această reducere, trebuie să depuneți la Agenția Națională de Administrare Fiscală o adeverință de salariat/ă, acesta fiind cel mai concludent document în baza căruia se acordă reducerea.

Această reducere se aplică și în situații precum:

 • pentru femeile care au împlinit vârsta de 60 de ani și bărbații care au împlinit 65 de ani, reducerea normei de venit este de 40%;

 • pentru persoanele cu handicap sau stare de invaliditate (altele decât handicapul grav sau accentuat), reducerea normei de venit este de 50%;

 • reducerea cu 50% până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru persoanele care se află în primul an de activitate și care au fost disponibilizate în ultimele trei luni

Cum ții contabilitatea unui PFA?

O persoană fizică autorizată își poate tine singură contabilitatea, în partidă simplă. Pentru a simplifica acest proces, există programele de facturare, precum Facturis, care simplifică procesul de emitere a facturilor, de raportare și oferă și varianta personalizării facturilor cu logo-ul propriu.

De ce spunem ca Facturis, programul online de emitere a facturilor, este cea mai buna alegere pentru tine? Iată 3 motive:

 • Programul Facturis (varianta desktop sau online) te scapă de tipizate și îți economisește timp

 • Poți emite facturile electronic, rapid, iar în varianta cloud, programul Facturis îți permite să emiți facturi și chitanțe de oriunde te-ai afla

 • Ai întotdeauna la dispoziție cele mai edificatoare tutoriale și asistența tehnică necesară pentru ca lucrurile să meargă așa cum îți dorești

09 Jun 2017

PFA impozit real

Vă spuneam în articolul anterior că o persoană fizică autorizată poate fi plătitoare de impozit în sistem real sau prin impozitare pe normă de venit.

În articolul de astăzi vă vom povesti despre PFA-ul cu impozitare în sistem real.

PFA cu impozitare în sistem real

Impozitarea în sistem real înseamnă aplicarea cotelor de impozit asupra diferenței dintre încasări și plăți.

Potrivit Codului fiscal, venitul net anual rezultat din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile conform datelor contabile.

Cheltuieli deductibile pentru un PFA impozitat în sistem real

Legislaţia privind impozitarea veniturilor obținute din activităţi independente a fost modificată de la 1 ianuarie 2017, atunci când au intrat în vigoare prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 84/2016, document care a completat Codul fiscal în acest sens.

Mai exact, pe lista cheltuielilor pe care le poate deduce o PFA la calcularea venitului net anual determinat în sistem real se află acum şi cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, în contextul în care acestea nu erau considerate, anterior, deductibile pentru determinarea venitului net anual.

Pentru a putea fi deduse, cheltuielile trebuie să îndeplinească anumite condiţii, iar prima dintre acestea este ca acestea, efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate, justificate prin documente.

De asemenea, există şi o serie de alte criterii ce trebuie îndeplinite, pentru a putea fi deduse cheltuielile:

– să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

– să respecte regulile privind amortizarea;

– să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru cabinetele medicale;

– să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care îşi desfăşoară activitatea, în ţară şi în străinătate, în scopul desfăşurării activităţii, reprezentând cheltuieli de cazare si transport;

– să reprezinte contribuţii profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;

– să fie efectuate în scopul desfăşurării activităţii şi reglementate prin acte normative în vigoare;

–  să reprezinte preţul de cumpărare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnică la data dobândirii, după caz, pentru activele neamortizabile, cheltuielile deductibile fiind înregistrate la momentul înstrăinarii acestora

Pe lângă deducerea cheltuielilor efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, Codul fiscal stabileşte la articolul 68 că sunt deductibile limitat următoarele:

– cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, în limita unei cote de 5% din baza de calcul;

– cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul;

– cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului;

– scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislaţiei în materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depăşit de valabilitate potrivit legii;

– cheltuielile reprezentând tichete de masă şi vouchere de vacanţă, acordate de angajatori;

– cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate și contribuțiile la fonduri de pensii facultative efectuate în scopul personal al contribuabilului, în limita plafoanelor (400 de euro pe an);

– cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane;

– cheltuielile reprezentând contribuţii obligatorii datorate pentru salariaţi inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale;

– cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite;

– cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă;

– dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional;

– cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing  în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar;

– cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 4.000 euro anual;

– cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

În ceea ce priveşte regimul cheltuielilor pentru autovehicule, sunt deductibile 50% dintre cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de nouă scaune de pasageri, dacă vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

– sunt utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;

– sunt utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

– sunt utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

– sunt utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;

– sunt utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Acum că am stabilit lista de cheltuieli deductibile total sau parțial, să revenim la taxele pe care o persoană fizică autorizată trebuie să le plătească.

Care sunt cotele de contribuție pentru PFA venit real?

Cotele de contribuţii sunt și în 2017 aceleași de anul trecut, respectiv de 5,5% pentru CASS şi 10,5% sau 26,3%, conform opțiunii, pentru CAS. În schimb, acestea se raportează la un nou salariu mediu brut, al cărui cuantum a fost stabilit prin intermediul unui act normative, care a intrat în vigoare la începutul acestui an.

Persoanele fizice autorizate trebuie să achite, în primul rând, un impozit de 16% pentru veniturile pe care le realizează, la care se adaugă şi anumite contribuţii.

Unele contribuții sunt obligatorii (CAS şi CASS), în timp ce alte sunt strict opţionale, cum este cazul contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuției pentru asigurarea în caz de accidente de muncă și boli profesionale sau a celei pentru concedii și indemnizații.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cu ajutorul căruia se stabilesc, de exemplu, contribuțiile la pensii datorate de PFA, are o nouă valoare, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

Concret, salariul mediu brut pentru anul 2017 este de 3.131 de lei, majorat cu 450 de lei față de valoarea sa din 2016 (2.681 de lei). Cotele contribuţiilor sociale au rămas la fel ca în anul precedent.

Cum ții contabilitatea unui PFA?

O persoană fizică autorizată își poate ţine singură contabilitatea, în partidă simplă. Pentru a simplifica acest proces, există programele de facturare, precum Facturis, care simplifică procesul de emitere a facturilor, de raportare și oferă și varianta personalizării facturilor cu logo-ul propriu.

De ce spunem ca Facturis, programul online de emitere a facturilor, este cea mai buna alegere pentru tine? Iată 3 motive:

 • Programul Facturis (varianta desktop sau online) te scapă de tipizate și îți economisește timp

 • Poți emite facturile electronic, rapid, iar în varianta cloud, programul Facturis îți permite să emiți facturi și chitanțe de oriunde te-ai afla

 • Ai întotdeauna la dispoziție cele mai edificatoare tutoriale și asistența tehnică necesară pentru ca lucrurile să meargă așa cum îți dorești

 
08 Jun 2017

Totul despre factura fiscală și proformă

Ce este o factură?

Factura este, probabil, cel mai des întâlnit document contabil, fie că vorbim de persoane fizice autorizate (PFA), IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii) sau mari contribuabili.

Definiție factură fiscală

Factura fiscală este un document contabil emis de către furnizor către client, care conține lista cu produsele vândute, respective serviciile prestate clientului de către furnizor, conform unui contract făcut în prealabil sau nu.

Ce conține o factură fiscală?

O factură fiscală conține serie, număr, dată de facturare, datele de identificare fiscală ale furnizorului și ale clientului, lista produselor sau serviciilor, prețul unitar, cantitatea fiecăruia, cota de TVA, totalul parțial (fără TVA) și general (cu TVA inclus).

Date obligatorii într-o factură

Articolul 319 din Nou Cod Fiscal prevede următoarele:

(20) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:

a) numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;

b) data emiterii facturii;

c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;

d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316, ale reprezentantului fiscal;

f) denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;

g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 316 ale reprezentantului fiscal;

h) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularităţile prevăzute la art. 266 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;

i) baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ, în cazul în care acestea nu sunt incluse în preţul unitar;

j) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei;

k) în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului, menţiunea "autofactură;"

l) în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;

m) în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, menţiunea "taxare inversă";

n) în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism, menţiunea "regimul marjei – agenţii de turism";

o) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, una dintre menţiunile "regimul marjei – bunuri second-hand", "regimul marjei – opere de artă" sau "regimul marjei – obiecte de colecţie şi antichităţi", după caz;

p) în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, menţiunea "TVA la încasare";

r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeaşi operaţiune.

(21) Facturile emise în sistem simplificat în condiţiile prevăzute la alin. (12) şi (13) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) data emiterii;

b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

d) suma taxei colectate sau informaţiile necesare pentru calcularea acesteia;

e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură în conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specifică şi clară la factura iniţială şi la detaliile specifice care se modifică.

Ce este factura proformă?

Factura proformă reprezintă o copie a facturii fiscale, trimisă în avans clientului, cu mențiunea că nu generează obligații de plată pentru cumpărător și nici nu reprezintă un document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Ce conține factura proformă?

Factura proformă conține aceleași elemente ca o factură fiscală: denumirea, datele de identificare și de plată ale vânzătorului și ale cumpărătorului, data, denumirea bunurilor și serviciilor livrate/prestate, data scadentă, cantitatea, valoarea.

Programele de facturare

Până în anul 2007, în România, facturile erau documente tipizate, emise, înseriate și numerotate de Ministerul Finanțelor Publice și Imprimeria Națională, care erau achiziționate de către persoanele juridice prin diverși distribuitori sau tipografii. Facturile erau în format A4 sau A5, iar un facturier reprezenta un carnet de 50 de facturi.

Facturile conțineau câmpuri care erau completate de către agenții economici, în general, manual, cu pixul. Companiile mai mari aveau programe de facturare ce imprimau informațiile unei facturi exact în locurile libere din șablonul tipizat oficial.

Începând cu 01 ianuarie 2007, facturile și chitanțele emise de către firmele românești nu mai sunt documente cu regim special emise de Imprimeria Națională sau tipografii autorizate, și pot fi acum emise de fiecare firmă în parte, atât timp cât conțin informațiile obligatorii reglementate prin Codul Fiscal.

În același an au apărut programe de facturare, care se instalează pe PC și au prețuri rezonabile.

Avantajele programelor de facturare

Programele de facturare aduc o serie de beneficii, care ușurează munca oricărei companii. De exemplu, în cazul Facturis, avantajele sunt următoarele:

 • Emiterea documentelor se realizează simplu și rapid

 • Auto completează datele și detaliile clienților, furnizorilor și produselor

 • Puteți configura prețuri diferite pentru fiecare client în parte

 • Rapoarte și grafice complexe, dar ușor de accesat

 • Puteți emite oferte și devize direct din program

 • Vă oferă posibilitatea lucrului cu agenți, putând vizualiza vânzările pentru fiecare în parte

 • Întocmirea registrului de casă pentru diferite monede

 • Peste 6 ani de dezvoltare continuă pentru satisfacerea nevoilor diferitelor categorii de clienți

 • Poate fi testat 30 zile fără nici un fel de restricție

 • O singura licență poate fi utilizată pe oricâte calculatoare

 • Suport tehnic gratuit pe telefon sau email

 • Din al doilea an, relicențierea se face la jumătate de preț

08 Jun 2017

Ce înseamnă PFA?

Ce înseamnă PFA?

PFA este un acronim care înseamnă Persoană Fizică Autorizată și face referire la desfășurarea activităților economice.

Ce este un PFA?

Persoana fizică autorizată (PFA-ul) este cea mai simplă formă sub care o persoană fizică poate desfășura individual şi independent activităţi economice, folosind în principal forța sa de muncă.

Desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau cele familiale este reglementată în legislaţia românească prin Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008, în vigoare de la 25 aprilie 2008.

Ce activități poate desfășura un PFA?

Activitățile economice ale unui PFA pot fi desfășurate în toate domeniile, meseriile, ocupațiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera inițiativă.

Activitățile economice pe care o persoană fizică le poate desfășura ca P.F.A. sunt cele prevăzute de Codul C.A.E.N. a căror desfășurare nu este reglementată exclusiv potrivit unei legi speciale.

Avantaje PFA

PFA-ul are avantaje precum:

 • procedura de înființare este relativ simplă şi este gratuită, începând cu 01 februarie 2017

 • cheltuielile de administrare sunt mai mici decât în cazul unei societăți comerciale

 • PFA nu are nevoie de contabil; poate ţine singură contabilitatea, în partidă simplă. Aici intervin și programele de facturare, precum Facturis sau Facturis Online, care simplifică procesul de emitere a facturilor, de raportare și oferă și varianta personalizării facturilor cu logo-ul propriu

 • numărul declarațiilor fiscale care trebuie depuse este redus

 • persoana fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent are calitatea de angajat propriu; PFA-urile au dreptul să angajeze cu contract individual de muncă terţe persoane.

 • PFA poate dispune de banii business-ului în orice moment

 • Ce reguli trebuie sa respecte o PFA care emite prima factura?

Dezavantaje PFA

Pentru a înființa un PFA, este obligatorie depunerea unor documente care atestă pregătirea şi experienţa profesională a solicitantului în domeniul de activitate solicitat (diplome, atestate, carte de muncă din care rezultă experienţa profesională). De asemenea, se pot alege doar codurile CAEN ce privesc activitatea în care se doreşte autorizarea PFA.

În plus, contribuţiile pentru sănătate şi CAS se vor plăti şi în situaţia în care PFA-ul nu realizează venit în cursul unui an (în această situaţie se stabileşte ca bază de calcul venitul minim pe economie). În situaţia unor datorii ale PFA, răspunderea persoanei fizice este maximă, iar pentru a achita toate datoriile antreprenorii pot ajunge chiar să-şi sacrifice şi bunurile personale.

Cum înființezi un PFA

Persoana Fizică Autorizată se poate înregistra prin Registrul Comerțului, caz în care Registrul Comerțului emite un certificat de înregistrare sau, în cazul profesiilor liberale, prin ANAF, situație în care ANAF emite un certificat de înregistrare fiscală.

Conform informațiilor disponibile pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi inițiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „persoană fizică autorizată” sau PFA.

După îndeplinirea acestui pas, persoanele care doresc să înființeze un PFA trebuie să dovedească faptul că deţin un sediu social, cu ajutorul unor documente prezentate în original sau în copie legalizată. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinație de sediu social pot fi:

 • extrasul de carte funciară

 • contractul de vânzare-cumpărare

 • contractul de donaţie în formă autentică sau certificatul de moştenitor, în cazul persoanelor care aleg să folosească drept sediu social un imobil pe care îl au în proprietate, sau contractul de închiriere, contractul de subînchiriere/de comodat pentru spaţiile închiriate

În cazul în care sediul social este stabilit într-un bloc de locuinţe, este nevoie şi de aprobarea vecinilor cu pereţi comuni (inclusiv etajul superior și inferior) şi a asociaţiei de locatari, prin care aceştia îşi dau acordul ca spaţiul respectiv să fie transformat într-un spaţiu cu destinaţie de sediul social.

Ce trebuie să conțină dosarul de înregistrare a PFA-ului?

Dosarul pentru constituirea unei PFA se depune la oficiul registrului comerţului în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor. Pe lângă cererea de înregistrare, dosarul cuprinde următoarele documente:

 • dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei, menționată mai sus, în original;

 • cartea de identitate sau paşaportul titularului PFA, în copie conformă cu originalul;

 • anexa 1 privind înregistrarea fiscală;

 • documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru – original sau copie legalizată, aşa cum am precizat mai sus;

 • dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă (completat pe formular-tip, original);

 • specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate – original. Acesta se depune la oficiul registrului comerţului (ORC) odată cu cererea de înregistrare şi poate fi dat în faţa notarului public, în formă legalizată, ori în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.

 • după caz: – precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie etc.); –documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere).

 • documentele care atestă pregătirea profesională sau documentele care atestă experienţa profesională, în copie.

Dacă dosarul este complet şi cuprinde toate documentele solicitate, Oficiul Registrului Comerţului eliberează, de obicei, actele privind înmatricularea noii entităţi în termen de trei zile de la depunere.

Ce taxe și impozite plătește o persoană fizică autorizată?

O persoană fizică autorizată poate fi plătitoare de impozit în sistem real sau prin impozitare pe normă de venit. Mai multe detalii despre tipurile de PFA existente și ce presupun acestea, în articolele următoare.

23 May 2017

Totul despre TVA: Ce este si cum se calculeaza TVA-ul!

Ce este TVA-ul și cum a apărut?

Acronimul TVA vine de la Taxa pe Valoare Adăugată și este, de fapt, un impozit pe consum, suportat de către consumatorul final al unui bun sau serviciu. Această taxă are caracter general, este datorată statului, percepută prin cote de impozitare și diferă de la o țară la alta.

TVA-ul a fost introdus pentru prima oară pe 10 aprilie 1954, în Franța și era destinat marilor companii. Abia începând cu data de 6 ianuarie 1966, la propunerea ministrului de finanțe, Valery Giscard d’Estaing, Taxa pe Valoare Adăugată a început să se aplice și în comerțul cu amănuntul. Comunitatea Economică Europeană a introdus TVA-ul abia în anul 1970, cu scopul de a înlocui taxele de producție și consum. În România, TVA-ul a fost reglementat prin Ordonanța numărul 3/1992, aprobat prin legea numărul 130/1992 și pus în aplicare începând cu data de 1 iulie 1993, în timpul guvernului Văcăroiu, pentru a înlocui impozitul pe circulația mărfurilor. Valoarea cotei TVA-ului în 1992 a fost stabilită la 18%.

Principiile TVA-ului

 1. Universalitate, ca sferă de aplicare

TVA-ul se aplică tuturor operațiunilor efectuate de către persoane fizice sau juridice, care implică plăți, cu excepția situațiilor enunțate de lege.

 1. Unicitate

Taxa percepută este egală cu taxa rezultată prin aplicarea cotei de impozitare asupra întregii valori finale.

 1. Transparență

Taxa pe Valoare Adăugată datorată statului de către o firmă este aferentă valorii adăugate bunului vândut.

 1. Teritorialitate

TVA-ul ține de origine (dacă sunt bunuri locale sau nu) și destinație consumul are loc pe teritoriul țării sau nu).

 1. Fracționalitate

TVA-ul se încasează în fiecare stadiu parcurs de un produs până ajunge la consumatorul final. Astfel statul are resursele necesare desfășurării activității treptat, fără să aștepte vânzarea finală.

 1. Deductibilitate

Taxa pe Valoare Adăugată datorată statului este egală cu diferența dintre taxa colectată și cea achitată prin cumpărături.

TVA-ul în România

În anul 2015, cota TVA-ului în România pentru majoritatea bunurilor și serviciilor era de 24%, una dintre cele mai mari din lume. Situația s-a ameliorat începând cu 1 ianuarie 2016, când cota general a scăzut la 20% și cu 1 ianuarie 2017, când Taxa pe Valoare Adăugată a scăzut la 19%.

În România (2017) sunt în vigoare 3 cote de TVA:

 • cota standard: 19%

 • cota redusă: 9% și 5%

a) Cota redusă de TVA de 9% se aplică următoarelor prestări de servicii:

 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping

 • serviciile de restaurant şi de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 (berea la draft).

De asemenea, cota de TVA de 9% se aplică și următoarelor livrări de bunuri:

 • livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislației specifice, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă;

 • livrarea de produse ortopedice;

 • livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;

 • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, semințe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele; livrarea apei potabile şi a apei pentru irigații în agricultură

 • livrarea apei potabile şi a apei pentru irigații în agricultură

b) Cota redusă de TVA de 5% se aplică următoarelor livrări de bunuri și prestări de servicii:

 • manuale școlare, cărți, ziare şi reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității;

 • livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, definite astfel:

 1. clădiri utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari; clădiri utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;

 2. locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie.

 3. clădiri achiziționate de primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;

 • serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe.

Cum se colectează TVA-ul

TVA-ul este o taxă care se „autopercepe”, deoarece conform legislației, persoana înregistrată în scopuri de TVA impune și colectează TVA de la clienții săi, după care virează taxa către Ministerul de Finanțe. TVA-ul nu se aplică ca atare pe profitul brut, direct sau indirect. Sumele plătite către Ministerul de Finanțe sunt integral suportate de consumatorul final.

Cum se deduce TVA-ul

Persoanele plătitoare de TVA au dreptul de a deduce, conform legii, TVA-ul la achiziții făcute în scopul realizării obiectului de activitate. Așadar, deducerea de TVA diminuează TVA-ul care trebuie plătit la bugetul de stat. Pentru că încadrarea corectă a cheltuielilor în funcție de criteriul obiectului de activitate nu este întotdeauna ușoară, legea specifică în mod expres anumite cheltuieli ca fiind cu deductibilitate limitată, iar altele ca fiind în mod cert nedeductibile. În categoria cheltuielilor deductibile limitat intră cheltuieli precum cele de protocol, cheltuielile sociale, pierderile tehnologice, provizioanele și rezervele, dobânzile, amortizarea, 50% dintre cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice. În categoria cheltuielilor nedeductibile intră, printre altele, impozitul pe profit, dobânzile și majorările de întârziere, penalitățile și amenzile, cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele și riscurile asociate activității contribuabilului, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii.

Deducere TVA pe sistemul de TVA la incasare

În acest sistem TVA-ul nu se mai încasează la emiterea facturii, ci la încasarea ei, acest lucru însemnând momentul în care furnizorul de produse/servicii primește de la un beneficiar plata. De asemenea, deducerea TVA-ul nu se face la primirea facturii, ci la plata acesteia. Până la momentul achitării facturii către furnizor/prestator, Taxa pe Valoare Adăugată este evidențiată în contul 4428 “TVA neexigibilă”, fiind dedusă parțial/integral la momentul plății (4426=4428).

Acest lucru presupune faptul că persoanele care sunt plătitoare de TVA vor trebui să țină evidențe detaliate referitoare la momentul și suma încasării, la fel ca și TVA aferent, separat pentru fiecare tranzacție. În jurnalul de cumpărări se vor înregistra toate facturile primite, indiferent că sunt achitate sau nu. De asemenea, în acest jurnal trebuie să existe coloane separate, unde se înscrie documentul de plată a facturii, suma plătită (baza și TVA) pentru care există drept de deducere și valoarea rămasă neachitată (baza și TVA) pentru care nu se va deduce TVA.

Cum se calculează TVA-ul atunci când știm valoarea produsului (fără TVA)

Pentru a afla care este mai exact valoarea TVA-ului, se face un calcul simplu: (Valoare Produs x Cota TVA)/100= Valoare TVA Mai exact, dacă un produs valorează 100 de lei, iar TVA-ul pentru acest produs este de 19%, calculul se face astfel: (100×19)/100=1900/100= 19 => TVA-ul este de 19 lei sau 100×19% = 100×19/100 = 1900/100 = 19 Să încercăm cu o sumă mai dificil de calculat. Produsul valorează 223 lei, iar TVA-ul pentru acest produs este de 19%. Iată cum calculăm: 223×19%=223×19/100=4237/100=42,37 Din calculul de mai sus rezultă că valoarea TVA-ului pentru un produs care valorează 223 de lei, este de 42,37 lei.

Cum se calculează TVA-ul atunci când știm prețul final al produsului (cu TVA inclus)

Pentru a afla care este mai exact valoarea TVA-ului, atunci când știm prețul final al produsului, calculul se face astfel: Preț final/(100+Cotă TVA)xCotă TVA= Valoare TVA Mai exact, dacă un produs costă 595 de lei, iar TVA-ul pentru acest produs este de 19%, calculul se face astfel: 595/(100+19)x19=595/119×19=5×19=95 Din calculul de mai sus rezultă că valoarea TVA-ului pentru un produs care costă 595 de lei, este de 95 lei.

Cum se calculează prețul fără tva atunci când știm prețul final al produsului (cu TVA inclus)

Preț final/(100+cota tva)% = Valoare fără TVA adica pt. Cota TVA 19% avem Preț final / (119%) = Preț final / 1.19 = Valoare fără TVA

Mai exact, dacă un produs costă 595 avem formula 595 / 1.19 = 500

Greșeli de evitat în calcului Taxei pe Valoare Adăugată

Cea mai des întâlnită greșeală atunci când vine vorba despre calculul TVA-ului este raportarea la întreg (totalul de 100%) ca fiind valoarea produsului.

În realitate, întregul este reprezentat de prețul final, adică valoarea produsului plus TVA. În România acest lucru înseamnă valoarea produsului (întregul) plus valoarea TVA-ului, mai exact 119%.

Pentru evitarea acestor erori vă recomandăm să emiteți facturile cu un program profesional de facturare.

25 Apr 2017

Cat de mult te pot ajuta graficele generate de programul Facturis

Oricat de buni contabili, matematicieni sau inclinati catre cifre ar fi, oamenii sunt oameni, ceea ce inseamna ca principala modalitate de procesare a informatiilor ramane cea vizuala. Programele de facturare online sau desktop pot afisa serii nesfarsite de numere, cifre, tabele si chiar formule contabile. La un moment dat, toate acestea pot parea fara sens, mai ales atunci cand sunteti nevoiti sa emiteti raportari catre management. raport grafic: total vanzari pe zi

De obicei, managerii au putin timp la dispozitie, iar acesta trebuie administrat judicios. Iata de ce programul Facturis ofera si posibilitatea emiterii de rapoarte grafice, sau chiar grafice de evolutie prin care puteti evalua mai bine mersul companiei dumneavoastra. Graficele emise de programul de contabilitate sau gestiune stocuri Facturis permit vizualizarea concisa a datelor statistice si sunt utile in special atunci cand trebuie analizate seturi de sute sau mii de date.

Printre datele care pot fi vizualizate cu ajutorul graficelor in programul de facturare Facturis se numara rapoarte complete, precum totalul vanzarilor pe zi, pe luna sau pe saptamana, dar si o clasificare a vanzarilor pe produse si chiar pe client. Vanzarile companiei pot fi mai bine analizate sub forma de total, grupate pe diferite categorii, sau sub forma de top. Si acestea pot fi grupate in functie de clienti, produse, agenti de vanzare, incasari, livrari, sau chiar moneda si observatii. Acelasi lucru este valabil si in cazul incasarilor (care pot fi vizualizate sub forma de total incasari, pe moneda sau pe tipurile de cate), pe intrarile de produse (din NIR-uri, pe categorii de produse, gestiune, furnizor sau judet), cumparari (si in functie de furnizori), plati (total sau furnizori) sau combinatii intre aceste elemente.

Avantajul oferit de graficele emise de programele de facturare desktop si online Facturis sta in flexibilitatea extraordinara a modului de analiza a informatiei, care poate fi efectuata la nivel macro, general, sau, asa cum am aratat mai sus, poate avea o granularitate marita, permitand analize detaliate. Toate acestea va pot ajuta sa luati cele mai bune decizii strategice pentru compania dumneavoastra.

Fiecare raport emis cu ajutorul programelor de facturare Easy, Facturis, sau a celor de contabilitate, care permit si gestiunea stocurilor Facturis STOC sau Facturis Magazin, contin datele detaliate, accesibile atat sub forma de tabele, cat si ca vizualizari grafice. Mai mult, acestea pot fi printate, sau pot fi salvat sub format pdf sau jpg.

raport grafic : total vanzari pe produse grupate pe fiecare saptamana raport grafic : total vanzari pe produse grupate pe fiecare saptamana
31 Mar 2017

Stornarea si anularea facturilor

Stornarea si anularea facturilor

Stornarea si anularea facturilor. Ce procedura trebuie sa aplicam in diverse situatii?

Factura fiscala este unul dintre cele mai utilizate documente contabile, indiferent care este forma de organizare a contribuabilului. Este documentul emis de catre compania furnizoare catre alta companie sau persoana fizica careia i-au fost prestate servicii si contine atat lista cu produsele vandute sau cu serviciile prestate, cat si datele de identificare fiscala ale furnizorului si ale clientului, TVA-ul, pretul, cantitatea si valoarea fiecarui produs sau serviciu vandut, respectiv prestat.

Mai jos iti oferim cateva informatii importante despre stornarea si anularea facturilor, astfel incat sa nu intampini nicio problema pe viitor, cand va trebui sa emiti un astfel de document. Desigur, procedura este una si mai simpla daca folosesti un astfel de program de facturare, prin care poti emite o factura in cateva secunde, precum si alte documente necesare firmei tale.

Ce este factura storno?

Prin factura storno se rectifica o tranzactie anterioara consemnata intr-o factura. Cu alte cuvinte, factura storno se intocmeste atunci cand a fost efectuata o tranzactie si ulterior doresti sa rectifici suma precedenta, pe scurt, cand vrei sa corectezi o factura. Pe ea se va trece suma pe care doresti sa o scazi din suma anterior facturata. In factura storno se face mereu referire la factura anterioara care se doreste a fi corectata.

Cand se storneaza o factura fiscala?

O factura fiscala se storneaza atunci cand se doreste rectificarea informatiilor, cand factura a fost emisa cu o suma gresita, dar si in cazul in care clientul returneaza produsele. Stornarea reprezinta solutia pentru corectarea unei facturi emise anterior si care a fost deja trimisa clientului, respectiv solutia in momentul in care un client caruia i s-a emis deja factura returneaza produsele.

In art. 159 din Codul Fiscal regasim urmatoarele informatii:

(1) Corectarea informatiilor inscrise in facturi sau in alte documente care tin loc de facturi fiscale se efectueaza astfel:

 1. in cazul in care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anuleaza si se emite un nou document;
 2. in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continand informatiile si valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data documentului corectat.

(2) In situatiile prevazute la art. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente, cu valorile inscrise cu semnul minus, cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 138 lit. d) (este vorba despre cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila)

(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal si au fost constatate si stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ emis de autoritatea fiscala competenta, pot emite facturi de corectie conform alin. (1) lit. b) catre beneficiari. Pe facturile emise se va face mentiunea ca sunt emise dupa control si vor fi inscrise intr-o rubrica separata in decontul de taxa. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-147.

Cum se storneaza o factura fiscala

Cum se storneaza o factura fiscala?

Exista doua proceduri de stornare a unei facturi:

 • Se emite o factura care cuprinde sume cu minus pentru acele puncte care se doresc a fi stornate si valorile corectate cu plus
 • Se emit doua facturi – una in care sunt inscrise toate sumele din factura precedenta cu minus si a doua in care se inscriu sumele corecte

Factura storno se poate corecta integral, procedura numita stornare integrala, iar in acest caz toate valorile de pe factura iniatiala vor fi trecute cu minus. Exista si o procedura de stornare partiala, prin care se modifica doar anumite pozitii din documentul initial si doar acele valori vor fi trecute cu minus in factura storno. In ambele cazuri – integral si partial – se pot aplica procedurile de mai sus cu o singura factura sau cu doua.

Indiferent daca s-a efectuat o stornare integrala sau o stornare partiala, factura storno va cuprinde o referire la factura initiala, cea pe care o storneaza. De altfel, o factura poate fi stornata prin una sau mai multe facturi storno.

Facturile storno se inregistreaza in jurnalul de vanzari/cumparari si sunt preluate in deconturile facute de furnizor/beneficiar pentru perioada in care a avut loc modificarea.

Factura storno pentru regularizarea facturii de avans

In cazul in care compania a incasat sume in avans, ea este obligata sa emita o factura catre beneficiarul bunurilor/serviciilor cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in ca a incasat avansul, exceptie facand cazul in care factura a fost deja emisa.

In cazul in care se emite o factura pentru contravaloarea integrala a livrarii bunurilor/serviciilor se realizeaza regularizarea facturii de avans, adica stornarea acesteia. Ea se poate face fie printr-o factura diferita, fie pe aceeasi factura pe care se evidentiaza valoarea totala a bunurilor/serviciilor.

Cand nu putem storna o factura fiscala?

O factura nu poate fi stornata pe motiv de neplata a facturilor, daca marfurile sau serviciile au fost livrate/prestate.

Ce reprezinta anularea facturilor fiscale si cand se face?

Anularea se face in situatia in care factura nu a fost transmisa la beneficiar si se emite un nou document cu informatiile corecte. Ea se face doar in cazul in care factura a fost emisa in mod eronat.

Sursa foto: Shutterstock

20 Mar 2017

Totul despre numerotarea documentelor financiar-contabile

Totul despre numerotarea documentelor financiar-contabile

Una dintre operatiunile pe care orice companie le efectueaza la inceputul unui exercitiu financiar este eliberarea unei decizii pentru numerotarea documentelor financiar-contabile. Firmele au libertatea de a stabili singure procedurile prin care aloca seriile acestor documente, pe care le pot adapta in functie de nevoile lor.

 

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2634/2015

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2634/2015, care cuprinde reglementarile privitoare la  documentele financiar-contabile, a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 910 din 9 decembrie 2015. Acesta le-a oferit societatilor mai multe libertati in utilizarea si gestionarea documentelor financiar-contabile, permitandu-le firmelor sa isi creeze propriul regim intern de numerotare a acestor documente.

 

De asemenea, societatile sunt libere sa isi stabileasca si procedurile interne ale circuitului documentelor financiar-contabile, locul de arhivare al acestora, precum si numarul de exemplare in care acestea sunt emise. Anterior acestui ordin, societatile erau obligate prin lege sa intocmeasca un anumit numar de exemplare dintr-un document, iar elementele principale obligatoriu de inclus in documentele justificative nu erau clar specificate. In plus, dispare obligativitatea societatilor de a stampila documentele financiar-contabile emise.

 

Cine trebuie sa asigure numerotarea documentelor financiar-contabile?

Persoanele care trebuie sa asigure numerotarea documentelor financiar-contabile sunt enumerate in Legea contabilitatii 82/1991:

 

(1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi.

(2) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara.

(3) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.

(4) Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara.

 

Ce trebuie sa contina decizia de numerotare a documentelor?

Fiecare document trebuie sa contina un numar de ordine sau o serie, in ordine secventiala. Societatile trebuie sa mentioneze, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul sau seria de la care se emite primul document.

 

Documentele justificative si cele contabile se supun unor reguli mentionate in ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015, referitoare la elementele pe care acestea trebuie sa le contina.

 

Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:

 

 • denumirea documentului;
 • denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care intocmeste documentul;
 • numarul documentului si data intocmirii acestuia;
 • mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);
 • continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;
 • datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate, dupa caz;
 • numele si prenumele, precum si semnăturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare.

 

Documentele contabile (registre, jurnale, fise, note etc.) care servesc la prelucrarea, centralizarea si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trecute in documentele justificative, intocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, trebuie sa cuprinda elemente cu privire la:

 

 • denumirea entitatii;
 • data întocmirii documentului contabil;
 • felul, numarul si data documentului justificativ;
 • sumele corespunzătoare operatiunilor efectuate;
 • conturile sintetice si analitice debitoare si creditoare;
 • semnatura persoanei responsabile cu intocmirea documentelor contabile.

 

MODELUL DE DECIZIE INTERNA 2017

Societatile trebuie sa asigure un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile,  prin intermediul unei decizii. Iata cum ar trebui sa arate aceasta:

 

Nr. Reg.Com:  ……………………………….

CIF:                   ……………………………….

Adresa:            ……………………………….

 

DECIZIE

Nr. …… din data: ……/……/…………

 

Subsemnatul/a …………………………………………., in calitate de administrator, al …………………………………………. in vederea stabilirii numerotarii facturilor pentru exercitiul financiar ……………,

DECIDE

Subsemnatul/a …………………………………………., aloca si gestioneaza seriile si numerele documentelor financiar contabile astfel:

Facturile vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul numar fiind: ……………

Chitantele vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul numar fiind: ……………

Avizele de insotire a marfii vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul numar fiind: ……………

Facturile proforme vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul numar fiind: ……………

Notele de intrare receptie si constatare diferente vor fi numerotate, primul numar fiind:  ……………

Bonurile de predare, transfer, restituire vor fi numerotate, primul numar fiind:  ……………

Bonurile de consum vor fi numerotate, primul numar fiind:  ……………

Ordinele de deplasare vor fi numerotate, primul numar fiind:  ……………

 

Administrator

……………………………………….

 

Semnatura persoanei care gestioneaza seriile si numerele

………………………………………..

 

Cand trebuie sa realizam operatiunea de emitere a numerelor pentru documentele financiar-contabile?

Operatiunea de emitere a numerelor pentru documentele financiar-contabile se realizeaza anual, la inceputul unui exercitiu financiar. Societatea stabileste numarul de exemplare, apoi emite o decizie care prevede numarul primului document din acel an, dupa care vor fi numerotate celelalte. In cazul in care societatea epuizeaza numerele alocate la inceputul exercitiului financiar, se pot emite noi numere pentru numarul de luni sau saptamani ramase, tot prin intermediul unei decizii.

 

Societatea poate continua numerotarea si din exercitiul anterior, insa trebuie intai sa emita o decizie prin care sa stabileasca acest lucru.

 

Cine raspunde de alocarea numerelor?

Persoanele care raspund de organizarea si de conducerea departamentului de contabilitate a unei societati sunt obligate sa desemneze, printr-o decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe, dupa caz, care sa se ocupe de alocarea si gestionarea numerelor documentelor financiar-contabile.

 

Ce formulare trebuie sa numerotam

Societatile trebuie sa numeroteze toate documentele financiar-contabile de care se folosesc in desfasurarea activitatii lor. Acestea includ documentele justificative care sunt inregistrate contabil. Printre acestea se numara:

 

 • Facturile
 • Avizele de insotire a marfii
 • Chitantele
 • Facturile proforme
 • Registre
 • Jurnale
 • Fise
 • Note de intrare receptie si constatare de diferente
 • Bonuri de consum
 • Ordine de deplasare

 

De ce trebuie sa tinem cont cand emitem numerele si seriile pentru documentele financiar-contabile?

Societatile trebuie sa tina cont de mai multe lucruri atunci cand emit numerele documentelor financiar-contabile: structura organizatorica, gestiuni, numarul punctelor de lucru si al sucursalelor etc. Legea cere ca pentru fiecare sucursala sau punct de lucru, firma sa emita numere si serii de documente contabile pentru fiecare in parte, daca nu foloseste acelasi facturier.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Solis Images

24 Nov 2016

Avantajele programului Facturis pentru Freelanceri

Ai un vis. Pe care esti aproape sa ti-l implinesti. Sa lucrezi pe cont propriu. Sa fii freelancer. Sau poate ca deja esti. Atunci stii, mai bine ca oricine, cat de pretios este timpul tau. Si mai ales cat de bine trebuie sa iti administrezi fiecare resursa, financiara sau nu. Probabil ca ai lucrat in cadrul unei companii. Exceptand anumite departamente, precum cel financiar, sau de achizitii, actele, facturile, stornarile, TVA, impozite, cote – iti suna destul de strain, nu? Dar te vei lovi de ele in fiecare zi, pe parcursul carierei tale de freelancer. Si clientii tai nu vor astepta ca facture sa le fie trimisa de “colegii de la financiar”. Deci, care ar fi solutiile? Un contabil, evident, poate consultanta financiara (costisitoare si ca timp si ca bani), sau, mai bine, un program bun de facturi. De ce spunem ca Facturis, programul online de emitere a facturilor, este cea mai buna alegere pentru tine? Ti-am putea da multe motive, dar preferam sa ne rezumam la trei. Sunt cele mai importante:
 • Programul Facturis (varianta desktop sau online) te scapa de tipizate si iti economiseste timp
 • Poti emite facturile electronic rapid, iar in varianta cloud, programul Facturis iti permite sa emiti facturi si chitante de oriunde te-ai afla
 • Ai intotdeauna la dispozitie cele ai edificatoare tutorial si asistenta tehnica necesare pentru ca lucrurile sa meaga asa cum iti doresti
Orice afacere necesita o idee buna, pasiune, dar mai ales executie. Sa poti intelege asa cum trebuie si administrarea veniturilor si cheltuielilor este cheia care te poate duce la success, sau te poate face sa iti ratezi cariera de freelancer. Nu e loc de greseala, iar programul de facturare Facturis se asigura ca nu vei gresi. Suita de programe de facturare sau programe de gestiune stocuri Facturis ofera un set complet de instrumente prin care poti emite facturi, chitante, proforme, avize etc.