Bon de predare, transfer, restituire

Bon de predare, transfer, restituire

Unul dintre documentele importante ale gestiunii este bonul de predare, transfer, restituire. 

 

Ce este bonul de predare, transfer, restituire?

Bonul de predare, transfer, restituire (Cod 14-3-3A) este un formular tipizat, fără regim special şi reprezintă un document de evidenţă care se poate folosi în anumite cazuri. Acesta se întocmeşte în două exemplare, pe măsura predării la magazie a produselor, de către secţie, atelier etc…

Dacă operaţiunile de predare-primire a produselor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de produse finite, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv menţiunea „primit în timpul inventarierii“.

 

Ce este bonul de predare?

Bonul de Predare este un document de predare la magazie a produselor finite, document justificativ pentru încărcare în gestiune, de înregistrare în evidența magaziei și în contabilitate.

 

Ce este bonul de transfer?

Bonul de Transfer este o dispoziție de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta în incinta unității, un document justificativ pentru scădere din gestiunea predatorului și de încărcare în gestiunea primitorului. Transferul se efectuează numai între gestiuni din incinta aceleiași unități. În cazul gestiunilor dispersate teritorial se întocmește Aviz de însoțire a mărfii.

 

Ce este bonul de restituire?

Bonul de Restituire este o dispoziție de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite (materiale și semifabricate) de către secțiile de fabricație principale și auxiliare. Concret, este un document justificativ de încărcare în gestiunea primitorului, de înregistrare în evidenta magaziei și în contabilitate.

 

Unde se utilizează bonul de predare, transfer, restituire?

Bonul de predare, transfer, restituire se utilizează pentru:  

 • produse finite

 • materiale refolosibile

 • material semifabricate

 • materiale nefolosite

 

La ce servește bonul de predare, transfer, restituire?

Bonul de predare, transfer, restituire servește ca:

 • document de predare la magazie a produselor finite;

 • document justificativ pentru încărcare în gestiune;

 • document justificativ de înregistrare în evidența magaziei şi în contabilitate;

 • sursă de date pentru urmărirea realizării producţiei;

 • sursă de date pentru calculul şi plata salariilor.

 

În situația în care se folosește ca bon de predare la magazie a produselor finite, materialelor refolosibile, semifabricatelor, materialelor nefolosite se întocmește pe măsura predării acestora la magazie, de către secție, atelier etc…

 

Ce informații conține bonul de predare, transfer, restituire?

Fiind document justificativ, potrivit prevederilor O 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, bonul de predare, transfer, restituire trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii :

 • denumirea documentului;

 • denumirea/numele și prenumele și, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmește documentul;

 • numărul documentului și data întocmirii acestuia;

 • menționarea părților care participă la efectuarea operațiunii economico-financiare (când este cazul); — conținutul operațiunii economico-financiare și, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;

 • datele cantitative și valorice aferente operațiunii economico-financiare efectuate, după caz;

 • numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operațiunii economico-financiare.

 

Unde circulă bonul de predare, transfer, consum?

 

Bonul de predare, transfer, restituire circulă la:

 • magazia de materiale refolosibile, semnându-se de predare de către delegatul secţiei, atelierului etc. şi de primire în gestiune de către gestionar (ambele exemplare);

 • compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenţa, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitică (exemplarul 1 pentru evidenţa materialelor şi exemplarul 2 pentru evidenţa costurilor).

 

Bonul de predare, transfer, restituire se arhivează la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

Cea mai simplă metodă de întocmire a bonului de predare, transfer, consum este utilizarea unui program precum Facturis.

 

Model bon de consum/transfer

Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura