Ce este bonul de consum și cine îl folosește?

Ce este bonul de consum și cine îl folosește?

Ce este bonul de consum

Bonul de consum este un document care justifică eliberarea din magazie a materialelor care vor intra în procesul de producție. Mai exact, este un document justificativ de gestiune a stocurilor, de înregistrare în evidența magaziei și în contabilitate.

Cum se întocmește bonul de consum?

Documentul se întocmește în două exemplare, fie de către entitatea, respectiv departamentul care eliberează bunurile, fie de către solicitant. Întocmirea are loc pe măsura lansării, respectiv eliberării materialelor din magazie pentru consum, de către compartimentul care efectuează lansarea, pe baza programului de producție și a consumurilor normate, sau de către alte compartimente ale unității, care solicită materiale pentru a fi consumate.

Atenție! Bonul de consum se poate întocmi și într-un singur exemplar, în condițiile utilizării tehnicii de calcul.

În principiu, bonul de consum se întocmește pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiași cont de materiale, loc de depozitare și loc de consum.  În situația în care materialul solicitat lipseste din depozit, se procedează în felul următor:

 • în cazul bonului de consum se completează rubrica cu denumirea materialului înlocuitor, după ce, în prealabil, pe verso se obțin semnăturile persoanelor autorizate să aprobe folosirea altor materiale decât cele prevăzute în consumurile normate;

 • în cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului înlocuit și se semnează de aprobare a înlocuirii, în dreptul rândului respectiv. După înscrierea denumirii materialului înlocuitor se întocmește un bon de consum separat pentru materialul înlocuitor sau se înscrie pe un rând liber în cadrul aceluiași bon de consum

În bonul de consum, coloanele “Unitatea de măsură” si “Cantitatea necesară” de pe rândul 2 se completează în cazul când se solicită și se eliberează din magazie materiale cu două unități de măsură.

Dacă operațiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv mențiunea “predat în timpul inventarierii”.

Cine folosește bonul de consum?

Bonul de consum circulă la persoanele autorizate care aprobă eliberarea bunurilor, la persoanele care eliberează bunurile pentru intrarea în folosință, urmând a fi semnate de predare-primire de către gestionar şi persoana care preia bunurile, iar în cele din urmă la departamentul financiar-contabil pentru a înregistra bonul de consum. În cazul în care este necesară înlocuirea materialelor, bonul de consum trebuie să ajungă şi la persoanele care aprobă utilizarea materialelor înlocuite.

 

Bonul de consum se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

  Ce informații trebuie să conțină bonul de consum?  

Conținutul minimal obligatoriu de informații al formularului este următorul:

 • denumirea unității;

 • denumirea formularului;

 • produsul/lucrarea (comanda); norma; bucăți lansate;

 • numărul documentului; data eliberării (ziua, luna, anul); numărul comenzii;

 • denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); cantitatea necesară; U/M; cantitatea eliberată;

 • prețul unitar sau valoarea, după caz;

 • data și semnătura gestionarului și a primitorului

 

Cum se emite bonul de consum simplu?

Cea mai simplă variantă este utilizarea unui program de contabilitate primară, precum Facturis, care pe lângă rapiditate și simplificare a muncii, oferă și posibilitatea corectării eventualelor greșeli (de exemplu, eliminiarea unui produs/serviciu din listă) și calculare automată.

MODEL BON DE CONSUM/DE TRANSFER

 • Model bon de consum printat cu programul Facturis model bon de consum
 • Diferite tipizate pentru bonul de consum colectiv tipizat bon de consum colectiv bon de consum colectiv

Postari asemanatoare

1 Comment

[…] Pe bonul de consum (colectiv) se taie cu o linie materialul inlocuit si se semneaza aprobarea inlocuirii, in dreptul rândului respectiv. Dupa ce s-a trecut denumirea materialului inlocuitor se intocmeste un bon de consum separat, aplicându-se un semn distinctiv ( in cazul unitatilor economice) sau materialul inlocuitor se scrie pe un rând liber in acelasi bon de consum. […]

Comments are closed.

program de facturare integrat cu e-Factura