Definitie chitanta

 • Conform legislatiei in vigoare, chitanta este un act scris prin care se dovedeste primirea unei sume de bani, chitanta reprezinta documentul cel mai des utilizat de catre agentii economici.
 • Chitanta mai poate fi definita si ca un document avand valoare contabila, emis cu ocazia vanzarilor produselor sau prestarii serviciilor cu plata in numerar. Chitanta trebuie sa includa in pret si TVA -ul aferent.
 • Emiterea unei chitante justifica automat primirea unei sume de bani in numerar de catre emitent.
 • Chitanta reprezinta la fel ca si factura un document primar pe baza caruia se inregistreaza o operatiune contabila.
 • Elementele obligatorii pe chitanta, sunt urmatoarele:

  • – denumire furnizor
  • – CIF furnizor
  • – nr de inregistrare la registrul comertului al furnizorului
  • – adresa furnizor
  • – suma incasata (in cifre si litere) si ce reprezinta aceasta
  • – denumire client
  • – adresa client
  • – data emiterii chitantei

Definitie pentru chitanta din DEX

 • 1. Chitanta reprezinta un act scris prin care se face dovada primirii unei sume de bani, a unor bunuri etc.
 • 2. Dovadă care atestă recepţionarea sau restituirea a ceva (sume de bani, bunuri materiale etc.); recipisă.

Definitie pentru chitanta de pe conta.ro

 • Chitanta : formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.
 • Chitanta : document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.

Definitie pentru chitanta de pe RUBINIAN

 • Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
 • Document care justifica depunerile de numerar la banca, ce cuprinde denumirea bancii si a deponentului, suma depusa, o scurta explicatie ce reprezinta suma si monetarul. Documentul se intocmeste de banc.

Modele de chitante emise cu programul de facturare FacturisChitanta pentru operatiuni in valuta

 • Chitanta in valuta serveste ca:
  • chitanta in valuta este document justificativ pentru depunerea unei sume in valuta, in numerar, la casieria unitatii;
  • chitanta in valuta este document justificativ de inregistrare in registrul de casa (in valuta) si in contabilitate.
 • Se intocmeste la unitatile care efectueaza operatii in devize, in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata in valuta, de casierul unitatii si se semneaza de acesta pentru primirea sumei in valuta.
 • Circula la depunator (exemplarul 1, cu stampila unitatii). Exemplarul 2 ramane in carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiilor inregistrate in registrul de casa (in valuta).
 • Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).
 • Continutul minimal obligatoriu de informatii al chitantei pentru operatiuni in valuta este urmatorul:

  • – denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numar); judetul;
  • – denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  • – numele si prenumele persoanei care depune/incaseaza sume in valuta si ce reprezinta acestea;
  • – felul valutei; suma in valuta (in cifre si in litere); cursul de schimb valutar; c/val in lei;
  • – semnatura casierului pentru plata/incasarea sumei in valuta.

Modele de chitante in valuta emise cu programul de facturare Facturis


Alte informatii despre chitanta :


Postari asemanatoare

program de facturare integrat cu e-Factura